Peygamberler Kabirlerinde Berhayâttırlar
20 Eylül 2019
En Fazîletli Gün
4 Ekim 2019

İFFETLİ KADINLARIN MESCİDİ

 

“Kadınlara âid mescidlerin hayırlısı, kendi hânelerinin içerisidir.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, Beyhâkî, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Muhadderât-ı İslâmiye’nin kendi hâneleri içinde namaz kılmaları, hâriçteki mescidlerde gidip erkeklerle berâber namaz kılmalarından efdâldir. Kadınların kendi hânelerinde yaşamaları, kendi hânelerinin işleriyle meşgûl olmaları, dînî vazîfelerini de kendi hâneleri içinde yapmaya çalışmaları, haklarında büyük bir hayırdır, büyük bir bahtiyârlık nişânesidir.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 170. Hadîs-i Şerîf, Sh;120]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir