Dîn-i İslâm Bir Nûr-i İlâhîdir
21 Şubat 2020
Kadından Velîyetü’l-Emr Ta’yîni
5 Mart 2020

AMELDE RIZÂ-İ İLÂHÎ ARANIR

“Şüphe yok ki, Allâhü Teâlâ Hazretleri zât-ı ulûhiyeti için hâlisâne bir halde yapılan ve kendisiyle rızâ-i ilâhîsi temennî olunan amelden başkasını kabûl buyurmaz.”

(Neseî, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: İnsan yapacağı ibâdetleri, mücâhedeleri bütün güzel niyet ile yapmalıdır. Bütün bunlar rızâ-i ilâhîye nâiliyet emeline mukârin olmalıdır. Yoksa gösteriş için yapılan, sırf dünyevî maksadlara müstenid bulunan amellerin hiçbir mânevî kıymeti yoktur.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 82. Hadîs-i Şerîf, Sh;59]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir