Kadınlara Hayırhâh Olunuz
2 Temmuz 2021
“Kanâati İltizâm Ediniz”
30 Temmuz 2021

ARAFE GÜNÜ TUTULAN ORUÇ…

“Arafe günündeki oruç, geçmiş bir sene ile gelecek bir sene için bir keffârettir.”

(Taberânî, Câmiu’s-Sağîr)

Îzâh: Arafe gününde tutulacak bir oruç, teveccüh eden kurban bayram günlerini bir şükrân ile istikbâl nişânesidir. Binâenaleyh bu mübârek oruç güzel bir ibâdet olduğundan böyle iki sene içinde işlenecek bir kısım günâhları bağışlanmasına bir vesîle olur.

«Be beha ne dihend, be behâne dihend.»

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 218. Hadîs-i Şerîf, Sh; 146]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir