29 Mayıs 2019

Ayasofya Hitâbesi
Başmuallim

Gençler!.. Ayasofya üzerinde çok laf ettik! Ama lafta bile onu tasarruf edebilmiş, mülkiyetimiz altına alabilmiş değiliz! 
13 Nisan 2019

31 Mart Vak’asının İç Yüzü
Ahmed SELÂMÎ

Bizim nesil ve bizden sonrakiler 31 Mart vak’asını bil­mezler. Kulaklardan, gözlerden, her nisanın 13 lerinde bir 31 Mart yaygarası girer durur. Bu 31 Mart
6 Nisan 2019

“Müslüman! Müstakîm ol, Allâh’ın ta’yin ettiği hududdan çıkma!
Tefsîr-i Şerîf

Binaenaleyh sen, emrolunduğun gibi dosdoğru ol: bihakkın istikamet yap — bu emrin «fa» ile makabli- ne tertib ve tefrii şu meali ifade
5 Nisan 2019

%85 İle Gene Batı Ve Onun Sistemi Dembokrasi Kazanmış!

Mahallî intihâb (seçim) dedikleri tefrika, bir senedir “ulusu” gerdi de gerdi ve nihayet bugüne geldi ve bitdi! Hayır bitmedi! Atbaşı giden yerlerdeki  müşâteme
2 Nisan 2019

Hîle ve İstihzânın “şaka” kılıfıyla dünyaya zerkedilmesi…

Latîfe yapmak yani şakalaşmak, yalan konuşmadan ve latîfe yapdığın insanın izzet-i nefsini rencide etmeden işlenirse, çok sık tekrarlamamak kaydıyla câiz
2 Nisan 2019

Vadribûhum!

“Evlâdınız yedi yaşı geçince; Onlara namazı, tam emrediniz!”
1 Nisan 2019

İki Haslet…

HADÎS-İ ŞERÎF MEÂLİ: “Mü’min olan kimse herhangi bir hâlet üzerine fıtraten mecbûr olabilir, hıyânet ve yalan müstesnâ. Bunlar, fıtrata muhâlifdir.” (287) (Câmiü’s-sağîr)   İKİ HASLET… Ahyed […]
29 Mart 2019

Seçim!
Ahyed HÂLİDÎ

Seçim.. halka yem, bir de batırmak rakîbini, Dillerde dembokrasi, kalbde “kasetokrasi!”
29 Mart 2019

Sandık Ve Oyun!
Ahyed HÂLİDÎ

Varsa âlimi halkın, eşitdir en câhile, Bunlarla sürüb gider, dem-bokrasi oyunu!
21 Mart 2019

Atay, Yatay, Horultay ve Laiktay…
Ahyed HÂLİDÎ

“Şarıltay” veznindeyse “sayış, danış, yargıtay”; Çengitay olur devlet, hükûmetse çalgıtay!
15 Mart 2019

15 TEMMUZ “Demokrasi Zaferi” ve “Şehidleri” Anma Günü

“DEMOKRASİ ZAFERİ” VE “ŞEHİDLERİ” ANMA GÜNÜ ( _  MAKÂLE MEVCÛD)   (1) DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! Ahmed SELÂMÎ http://www.turkcesi.biz/muharrirler/ahmed-selami/1-dembokrasinin-…-ki-sehidi-olsun.html   (2) […]
15 Mart 2019

18 MART Çanakkale Zaferi

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 5 ADET MAKÂLE MEVCUD   (1) ÇANAKKALE PARALEL DİNLİ HÂİNLERLE GEÇİLDİ… Ahmed SEYYİDOĞLU http://www.turkcesi.biz/muharrirler/ahmed-seyyidoglu/1-canakkale-paralel-dinli-hainlerle-gecildi.html   (2) ÇANAKKALE PARALEL DİNLİ HÂİNLERLE GEÇİLDİ… Ahmed […]
11 Mart 2019

Vişne Şerbeti

Maalesef günümüzde hazır meyve suları şerbetlerin yerini alarak rengarenk ambalajlarıyla çocuklarımızı cezbeder hâle gelmiş. Halbuki bizim kültürümüzde
8 Mart 2019

8 MART Kadınlar günü ile alâkalı makalât

8 MART KADINLAR GÜNÜ İLE ALÂKALI MAKÂLELER   1. “DÜNYÂ KADINLAR GÜNÜ” DENEN BÂTIL, HAÇLI BATI İFSÂDI! Zıyâiyye BEKÇİSİ http://www.turkcesi.biz/muharrirler/ziyaiyye-bekcisi/dunya-kadinlar-g…acli-bati-ifsadi.html   2. KADININ ÇALIŞTIRILMASI SOKAĞA SALINMASI […]
22 Şubat 2019

Sütlü Armut Hoşafı

Atalarımız: "-Armudu soyarak, elmayı sayarak ye!" demişler. Günümüzde ise, mesela Potsdam'daki Alman Beslenme Araştırmaları Enstitüsünde, armudun
14 Şubat 2019

Uyku Öncesi Vazîfeler Faâliyeti
Oyun ve Faâliyetler

Bu levhayı hazırlarken, çocuklar öz lisânımız olan osmanlıcaya âşinâlık kazansın diye bilhassa "İSLÂM harf ve sayılarını" kullandık.
14 Şubat 2019

3 Yaş Ve Üzeri Çocukları Akşam Uykuya Hazırlama Usûlü…

Çocuklar, zekâ tekâmülleri, hastalıklara karşı muâfiyet kazanmaları ve vücud sıhhatleri için 21:00 ila 22:00 arasında uyumuş olmaları iktizâ eder. Saat 22:00'den
11 Ocak 2019

-6- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Ruhu’l-Kudüs mes’elesine gelmeden 2. Cümlenin de i’câbına bakalım ve soralım: “Gelecek günler ise, inşallah Allâh’ın rızasının tecellisinin vesilesi olanlar için
25 Aralık 2018

-3- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti

Ne hikmetse yılbaşı bayramını temize çıkarma telaşını her yerde görür olduk. Noel’in, Hristiyan bayramı olduğunu söyleyebilenler, maalesef
25 Aralık 2018

-2- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti

Bir önceki makalemizde, 25 Aralık dînî bayram gününün, aslında Roma putperestlerinin güneş tanrısının şeref günü olduğu için
25 Aralık 2018

-1- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti

Müşâhedemize göre, sosyal medyada Noel ve yılbaşına iştirakin küfür olduğunu ilân edip çevresindekileri ikâz edenlerin sayısı geçen
22 Aralık 2018

İslâmcı Yeni Yıl Balosu

İSLÂMCI YENİ YIL BALOSU Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD   “Noel bayramınız mübarek olsun” koyu şeriatcı bir belediye I. Eski ve çirkin malatyadan usanmış, yeni malatyanın gözelliklerini […]
19 Kasım 2018

Gerçek Muhabbet Ve Şer’î Delilleri

Allâh’ın Rasûlü, Cenâb-ı Hakk’a bir niyâzında da şöyle buyuruyor: “Ey benim yüceler yücesi Rabbim, bana kendi sevgini ve Seni sevenlerin sevgisini nasip eyle.
2 Kasım 2018

Kur’ânı Re’yi İle Tefsir Eden Kâfir Olur!

Garaz, hırs, teşehhî kalb ü aklı sislendirir, çeşm-i basîreti şaşı yapar. Ya hiç göstermez veya çatal gösterir. Bunun için ilm-i dînde
23 Ekim 2018

Tuz Kristalinden Harf Çalışması

Bu faaliyet, küçük çocuklarla, sadece parmak boyası ile harfleri boyatarak oynanabileceği gibi, hamura harf şekilleri verebilecek çocuklara kadar geniş bir yaş yelpazesine hitâb eder...
21 Ekim 2018

Üzümlü Düğüm Çöreği

ÜZÜMLÜ DÜĞÜM ÇÖREĞİ   MALZEMELER: 125 ml kadar ılık süt 100 gr tereyağı 1 paket kuru maya 2 yumurta 100 gr şeker 1 paket vanilya şekeri […]
16 Ekim 2018

Güveçde Şeker Fasulye

GÜVEÇDE ŞEKER FASULYE     Bu tarif, güveç yemeklerinde alışılagelmişin dışında et yerine krema ile yapılmaktadır. Krema yemeğin tadını yumuşatacakdır. Bundan hoşlanılmazsa, krema yerine kavrulmuş kuşbaşı et […]
16 Ekim 2018

Turşu Kurma Suyu

Aşağıdaki tarif ile hemen her türlü sebzenin turşusu rahatlıkla kurulabilir.
7 Ekim 2018

Kavâid-i Aşere…
Ahyed HÂLİDÎ

Kavâid-i aşere kalbimizde esâsât, Cemâat bunda bulur tevhîd ile nizâmât...
5 Ekim 2018

Cemâat Olunmadan Ümmet Olunamaz!

Sık sık “safları sıklaşdıralım!” tenbîhini duyar olduk. Tamam sıklaşdıralım sıklaşdırmasına da, kimlerle ve nasıl? Namaz kılınırken
10 Temmuz 2018

Fâtiha Sûresine Ruhbân Ve Ahbâr Hatırına Sansür, Öyle Mi?

Bir söz vardır, herkes bilir ve böyle vaziyetlerde sık sık dudaklardan dökülür: “Şeytan ayrıntıda gizlidir!” Neden? Çünki "ayrıntı" ya’ni teferruat hemen göze çarpmaz, dikkati çekmez.
14 Mayıs 2018

İslâm Takvimi

Bu sabah, güzelim Boğaz kıyısının bir köşesindeki bir otelin muhteşem salonlarında, garabeti bakımından son derece
28 Aralık 2017

İSLAMİSTİK Cehalet

Elmalılı hamdi efendi yi muallim vahyi ile qarishtiran yeni shafaq pachavrasindan bunların mezhebince muteber sayılan 2017 haçperest senesinin en
18 Aralık 2017

TAQVIM- Rabiulaxir 1439

TAQVIM- RABİULAXİR 1439 Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD   Bu günün rabi’u’l-evvel in 28 i olmasına nazaran, yarın aqşam rabi’u’l-axir içün ru’yet vaqtidir. hesaba nazaran, salıyı çarşanbaya […]
29 Ekim 2017

Fethullah Gülen İdelocya Örgüsü’nü Kendi Kitabı Gibi Kullanmış

Fethullah Gülen İdelocya Örgüsü’nü Kendi Kitabı Gibi Kullanmış Paralel İhanet Çetesi Lideri Fethullah Gülen’in Necip Fazıl’ın İdeolocya Örgüsü kitabında yer alan ‘Başyücelik’ vasıflandırmasını kopya ederek kendi […]
19 Ekim 2017

Ahmed Zıyâüddîn Gümüşhanevî Hazretleri’nin İki Yeni Fotoğrafı

Gümüşhane Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğinde 16-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 1.Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu’nda
16 Ekim 2017

Mehmet Görmez’in Başında Bulunduğu Hadis Ayıklama Toplantısı

MEHMET GÖRMEZ’İN BAŞINDA BULUNDUĞU HADİS AYIKLAMA TOPLANTISI SKANDAL “İSLAM’DA REFORM” TOPLANTISI – HADİS AYIKLAMA ÇALIŞMALARI Ali Eren Hocaefendi internette köşesinden kıyısından bilgiler bulunan İslama İhanet toplantısını […]
8 Ekim 2017

Mukaddes Şeriatimize “İtimâdsızlık, Îmânsızlık Ve Teslimiyetsizlik” Şeytanlığı

Artık, Laisizma lâdinîliğinin müdâfaa edilerek meşru gösterildiği bu türden KÜFÜRLER; “politika-siyaset i’câbı” denilerek, birtakım
7 Ekim 2017

Diyanet

DİYANET Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Bu tabirin, onu temsil eden şahıs ve makam hususiyetine izafetle tarafımızdan “cinayet” diye sıfatlandırdığı fecaat dolu devreler olmuştur. Bu devrelerde, […]
3 Ekim 2017

Ben De Âlimim Neden İçtihâd Yapmayayım ?(Animasyonlu Îzâh)

Ben De Âlimim Neden İçtihâd Yapmayayım (Animasyonlu Îzâh)
1 Ekim 2017

Niçin Bir Mezhebe Tâbi’ Olmalıyız? Aklî Deliller (Animasyonlu Îzâh)

Niçin Bir Mezhebe Tâbi’ Olmalıyız? Aklî Deliller (Animasyonlu Îzâh)
22 Eylül 2017

Osmanlıca Elifbâ’sıyla Hâfıza Oyunu

OSMANLICA ELİFBÂ’SIYLA HÂFIZA OYUNU    Hem harfleri öğretmek hem öğrenilmiş harfleri pekişdirmek için, bu oyun küçükden büyüğe çocuklarımıza güzel dakikalar geçirtirken hâfızalarını da güçlendirir. Bu oyun […]
21 Eylül 2017

Müslüman Çocuğuyum

Rabbim Allâh’dır benim,
17 Eylül 2017

Süvârî

Süvârî îmânla, tevzi’de helâl,
16 Eylül 2017

Etfâl

Erirse dîn ve ahlâk, ilhâdın pençesinde,
15 Eylül 2017

Ulemâ Ve Evliyânın İsimleri Sokak İsimleri Gibi Değiştirilemez…

Son zamanlarda tarîkat ve tasavvufa saldırılar başladı. Zâten toprak altında bulunan, böyle olmasına rağmen biiznillâh tasarrufları hâlen
12 Eylül 2017
ÇOCUK VE OYUN

Çocuk Ve Oyun

Çocuk tab'an şefkat ister;
1 Eylül 2017

İkrâh Olunarak Ve İkrâh Olunmadan Kelime-i Küfrü Söylemek

Her kim imanından sonra Allah’a küfrederse -kalbi iyman ile mutmainn olduğu halde ikrah edilen başka- velâkin küfre sînesini
28 Ağustos 2017

Bir Fetvâ-yı Şerif Ve Düşündürdükleri

Mevzuu ve mes’elenin iyice fehm ü idrâk edilmesi ve bahsi nereye getireceğimizin bilinmesi içün evvelâ, Osmanlı Şeyhülislâm’ı Mustafa Sabri
11 Ağustos 2017

Emîr Buhârî Hazretlerinin Hizbi

EMÎR BUHÂRÎ HAZRETLERİNİN, “GÖKDEN KAZÂ YAĞMURU YAĞSA, BİİZNİLLÂH OKUYANIN BİR KILINA ZARAR GELMEZ” BUYURDUĞU HİZBİ Hâzâ hizbu Emîr Buhârî   Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhümme salli alâ Muhammedi’v-ve âlihî […]
2 Ağustos 2017

Hüküm Bakımından Kur’anın Benzeri Sünnet

Hüküm Bakımından KUR’ÂN’ın Benzeri SÜNNET   “Tok karınlı, koltuğuna yaslanıp size: “Kur’an yeterlidir. Kur’ân neyi helâl kılmışsa onu helâl bilin, neyi haram kılmışsa onu haram bilin.” […]
30 Temmuz 2017

Kendi Dilinden FETÖ – Örgütlü Bir Din İstismarı – Raporu…

Kendi Dilinden FETÖ – Örgütlü Bir Din İstismarı – Raporu…
30 Temmuz 2017

Büyük Takip 25.03.2012 İstihbarat Örgütleri 2. Bölüm

Büyük Takip 25.03.2012 İstihbarat Örgütleri 2. Bölüm
30 Temmuz 2017

Büyük Takip 25.03.2012 İstihbarat Örgütleri 1. Bölüm

Büyük Takip 25.03.2012 İstihbarat Örgütleri 1. Bölüm
30 Temmuz 2017

Dünyanın Gerçek Yüzü (Gelenler) 2. Bölüm

Dünyanın Gerçek Yüzü (Gelenler) 2. Bölüm
30 Temmuz 2017

Dünyanın Gerçek Yüzü (Gelenler) 1. Bölüm

Dünyanın Gerçek Yüzü (Gelenler) 1. Bölüm
29 Temmuz 2017

DİB, FETÖ elebaşının sapkın söylemlerinin incelendiği raporu açıkladı

DİB, FETÖ elebaşının sapkın söylemlerinin incelendiği raporu açıkladı
29 Temmuz 2017

FETÖ sapıklığı klisesi

FETÖ sapıklığı klisesi
28 Temmuz 2017

Gıda A.Ş.

Gıda A.Ş.
26 Temmuz 2017

O Ki…

S ilâhlı SON Peygamber;
21 Temmuz 2017

Locaefendi’nin bütün hücreleriyle bağlı olduğu güneydeki devlet!

Locaefendi’nin bütün hücreleriyle bağlı olduğu güneydeki devlet! Tamer Korkmaz   15  Temmuz’un ön plandaki darbecisi Akın Öztürk’ün İsrail’de askeri ataşe olduğu dönemde (1996-1998) üye olduğu Nur Locası, 6 Haziran 1985 […]
3 Temmuz 2017

Selâmün Aleyküm

SELÂMÜN ALEYKÜM Merhûm Üstâd Necib Fazıl Yolda bir adam gördüm. Seksenlik, süt beyaz sakallı nur yüzlü, başı açık… Bu adamdaki madde ifadesi, o kadar derin ve […]
3 Temmuz 2017

Yâ Müntakîm

YÂ MÜNTAKÎM Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Biz, efendiler; İslâmı nurlarını kaybetmiş ve meydanı Allah düşmanlarına açık bırakmış, eski nesillerin acıklı haline karşılık, kupkuru ve yalnız […]
1 Temmuz 2017

Deve İdrarı Hadisinin İzdüşümü: Klinik mi Hadarilik mi?

Deve İdrarı Hadisinin İzdüşümü: Klinik mi Hadarilik mi? Osman Coşar   Sosyal medya meddahlığında ihtisas sahası açmış bulunan hadis inkarcılığı moda furyası, garip bir çelişkiyle ‘demode’ […]
1 Temmuz 2017

İran medyası: Bugün Çaldıran ve Kadisiye’de aldığımız yarayı kapattık

İran medyası: Bugün Çaldıran ve Kadisiye’de aldığımız yarayı kapattık   Musul’un IŞİD’ten ele geçirilmesine ilişkin İran cephesinde coşkulu kutlama mesajları verilmeye devam ediyor. Musul’un IŞİD’in elinden […]
30 Haziran 2017

Bizim Dilimiz Ve Sen

BİZİM DİLİMİZ VE SEN! Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Bu dilden anlamayan bir sensin!.. İnsan, hayvan, nebat, cemat, bütün kadrosiyle bütün kâinat, bu dilin mânalarından az […]
29 Haziran 2017

Dâr’ül-Harb ve Dâr’ül-İslâm

Dâru’l-Harb ve Dâru’l-İslâm Esseyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri Dâru’l-harb diye, ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı memâlike denir. Ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı ülke ister müslümân ister müslümândan gayri kimselerle meskûn […]
29 Haziran 2017

Şeyh Said – Genç İsyanı

İslâm şehidi Şeyh Said Hazretlerinin şehâdetinin 94. yılı münâsebetiyle kendisine Allâh’dan rahmet niyâz ediyoruz… Şeyh Said – Genç İsyanı Merhûm Üstâd Necib Fazıl     VAK’A […]
28 Haziran 2017

Ruh Hastası

Erbakan bir ruh hastası… Kendi hayâl ve yalanlarına inanan ve göz bebeklerine çizdiği uydurma şekillere gerçek diye bakan bir hasta…
28 Haziran 2017
Zerre ve Kitle

Zerre Ve Kitle

ZERRE VE KİTLE Merhûm Üstad Necib Fazıl Tarihte belli başlı tahakküm ve tasallût zümrelerince milletlerin kıskıvrak bağlanmaları ve iradesiz medyumlar gibi, fermanlara münkat kılınmaları, hep aynı […]
28 Haziran 2017

Hüseyin Nihal Atsız

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Merhûm Üstad Necib Fazıl   Gelelim Nihâl Atsız’a… Sene 1950… Büyük Doğu idarehanesine gelmiştir. O zamana kadar tanıdığım ve yüzyüze geldiğim biri değil. […]
28 Haziran 2017

DAEŞ’ten sapkın militanlarına ‘Cennet pasaportu’

DAEŞ'in beyinlerini yıkayıp ölüme gönderdiği intihar bombacısı militanlarına 'Cennete Giriş Pasaportu' verdiği ortaya çıktı. Sözde pasaporta yazanlar ise şoke etti.
27 Haziran 2017

Ardahan’da Bir Grup Asker, Atatürk Silüetinin Önünde Nöbet Tutuyor

Ardahan’da Bir Grup Asker, Atatürk Silüetinin Önünde Nöbet Tutuyor   Her yıl 15 Haziran – 15 Temmuz günleri Ardahan’ın Damal İlçesi sınırları içinde bulunan Yukarıgündeş köyünün […]
27 Haziran 2017
hamidullah-baidullah

Hamidullah-Baîdullah

Dalâlet kumkuması 1- Her şeyden evvel eserine “İslâm Peygamberi” adını koymakla bütün zaman ve mekânın ve topyekûn
26 Haziran 2017
İbn-i Teymiye, dini içinden zedeleyen kâfir

İbn-i Teymiyye

Şimdi bütün bu yolu kaybedişlerin, çamura saplanışların, her şeyi beş hasseden ibaret kuru akıl çerçevesine döküşlerin; ona da nasıl
26 Haziran 2017
mezhebsiz mevdûdî

Mevdûdî

Sapıklık misallerini bir lâboratuar katiyetiyle gözönüne serdiğimiz Hamîdullah isimli, “Baidullah” denilmeyi lâyık mütefekkir taslağından
25 Haziran 2017
Dedim-Dedi

Dedi-Dedim

DEDİ – DEDİM Merhûm Üstad Necib Fazıl   Dedi: — Oldum olası yolunu, hedefini, gayesini bile bile Halk Partisinden yana olmak?… Dedim: — Küfür!… Dedi: — […]
24 Haziran 2017

Söyletmen, Vurun!

SÖYLETMEN, VURUN! Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Yeniçeriliğin çürüme ve şeriatı tam tersinden şekavetine âlet etme devrinde ondan şu ses yükselir: — Söyletmen, vurun! Sanki söyletilecek olursa […]
18 Haziran 2017

FETÖ Sapığı Pislikler; Kadın Erkek Karışık, Baş Kıç Açık Ayin Yaptılar!

 Hareketlerini "namaz" diye sunan FETÖ sapkınlığı işi bu noktaya kadar vardırdı!
18 Haziran 2017

Putin 15 Temmuz’a dair ne biliyor?

Nedense bizde çok konuşulmadı ama Rus Devlet Başkanının kritik açıklamaları var...
17 Haziran 2017

Cübbeli ziyaretinin kayıtları sır oldu

Cübbeli ziyaretinin kayıtları sır oldu   15 Temmuz’un kilit ismi Adil Öksüz’ün, Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye cezaevinde yaptığı ziyarete ait kayıtlar kayboldu Nazif […]
17 Haziran 2017
sodom-gomore

(Sodom) Ve (Gomore)

İki şehit... Bir cemiyet... Tarihin pek uzak veya çok yakın, bir devrinde yaşamış... Yaşamış, yaşamakta ve yaşayacak... Karanlık, akrep, zehir ve
12 Haziran 2017

Şüphe

Her şeyden şüphe ediyorduk; her şeyden... Gördüğümüz eşyadan, duyduğumuz sesten, aldığımız kokudan, tuttuğumuz
13 Haziran 2016

Peygambersiz Din Siyonist Proje

PEYGAMBERSİZ DİN SİYONİST PROJE   Amerikalı tarih profesörü Texe Marrs Amerikan derin devletinin kodlarını A Haber’e açıkladı. Marrs, Rotschild ailesinin Rockefeller ailesini de ele geçirdiğini dünyadaki […]
28 Mayıs 2012
inanmıyoruz

İnanmıyoruz!

Seneler senesi, şilteye kıtık doldurur gibi, içimize zehir zakkum tıkıyoruz. Şilte, ruhumuzun şiltesi, dikişlerinden sökülürcesine geriliyor,
26 Ocak 2012

Görmez Müslümanları Da Görmez Bilmesin

Geçen gün haberlerde rastladığım bir habere göre: “Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
20 Ocak 2012

Kovadis?

Türk Ocağı merkezine Patrik Athenagoras’ı davet eden Hamdullah Suphi Tanrıöver… Başlığının altında “doğruya doğru, eğriye eğri”