Kadir Gecesi Hangi Gecedir?
9 Mayıs 2020
Bozulduğu Hâlde Kazâ Lâzım Gelmeyen Oruc
20 Mayıs 2020

ELGÂZ (BİLMECE) 2

RAMAZÂN’DA ORUCU NÂFİLE OLA…

 

(Suâl): Kimdir o ki Ramazân’da oruca geceden niyet etmiş olduğu hâlde o gün tutduğu oruc nâfile ola ya’ni farz olarak tutulmuş olmaya?

(Cevâb): Tulu’-ı fecirden sonra bülûğa ermiş olandır ki vakt-i vücûba ermeden tutmuş olduğu cihetle anan o günki orucu nefl (nâfile) ve tatavvu’dur (müstehab ve mendûbdur).

Muhammed Zihni Efendi, Elgâz-ı Fıkhiyye, Kitâbü’s-Savm, Sh: 46

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir