Ekim (2020)
1 Ekim 2020
Aralık (2020)
16 Kasım 2020

Kasım 2020

14 Kasım 2020 – Cumartesi

Banka Soygunları maske ile yapılır! Münâfık, politikacı v takiyyeci kazıklamaları (görünmez) MASKE ile yapılır! MASKE! Asrın ins ü cinni yüzündeki perde: MASKE! HÂLIK, insanı, göremediği kadar küçük organizmalarla biribirine MASKELİ kıldı! Bu hikmeti gören,anlıyan v çarpılan kim?

ÖS 1:31 · 14 Kas 2020

Ey, KAHHÂR-I ZÜLCELÂL! Bütün dünya dembokrat, cumbokrat, layık, kayık, gayr-i ayık ve bilcümle gavurlarına inad, “Lâ İlâhe…” demekde samîmî olan kullarına MÜSLİM olarak can vermeyi nasîb et! Amîn, ve selâmün alel Mürselîn…

ÖS 5:16 · 14 Kas 2020

Oğluşum! Senin kafan çok sarmaşıklı! Allâh’ın âyetini Sokrat’a (Yunan gav.r.na) mı tefsir etdiriyorsun? Tevbeler! Elmalılı tefsirine bir bak, yoksa kafayı tütsülersin! Üstde VAHİY; altda Sokratın aklı! Müslüman, gavur gibi sorgulamaz, HAKK’a TESLÎM OLUR! Yazık!

ÖS 4:50 · 14 Kas 2020

Zorla aşı yapılamaz! Dünya’da hastanın izni olmadan ona bir şey zerkedilemez! Or…ular bile, “beden benim istediğim gibi kullanırım” derken,hiç kimse “benim istediğim gibi kullanacaksın” diyemiyor! Milletin or….u kadar sözü geçmezse, kan dökü.ür! Sürünmeden ölmek istiyen ölür!

ÖS 4:38 · 14 Kas 2020

Cübbeli Bay’ımızın damağında yara çıkmış konuşamıyormuş! Çok müteessir, müteellim ve bihoş oldum! Kamal Paşa ile de arası fevkal’âde iyiydi? Aceba GAYRETULLÂH ile nasıldı? Diline damağına diye dua almış olabilir mi? Cübbeli çok güldürüb yakan bir cumhuriyet kazanımımızdı! Ahhhh!

ÖS 4:24 · 14 Kas 2020

1)Evet, beşerî sistemler , dem.okrasisinden cumbo.rasisine topdan iflas etdi! Bazı yerli gavurlar istemese ve demese de, dış gavurlar “KRAL ÇIPLAK” hatta donsuz demeye başladılar! İşte bir BATILI : +

+2) “COVID-19 bize gösterdi ki eski sitemlerimiz artık 21. yüzyıla uymuyor. Kısacası, büyük bir sıfırlamaya ihtiyacımız var.” (Klaus Schwab, Dünya Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Başkanı.) Kamalizma kadavrasına kan basmak içün hâlâ mozoleye çıkıb (rükû’) edenlere kara haber!!!+

+3) Müfessir Merhûm Elmalılı Hazretleri: “Arz ve semâ DEVLETİNİN müstakıllen MÂLİKİ Allâh Azze ve Celledir. Hâkimiyyet ve Rubûbiyyet ancak O’nundur. Kânunu ancak o yapar!” buyuran Kahhâr’ın kelâmını böyle tefsîr ediyor! Şirk istîlâsını “hürriyet ve istiklâl” diye aşılıyorlar!

ÖS 12:59 · 14 Kas 2020

13 Kasım 2020- Cum’a

Mukaddes ve muazzez CUM’AMIZIN alelâde gün derekesine düşürüldüğü ECDÂD mirâsı memleketimizin, İSLÂM DÂRI olmakdan çıkarılışının yıldönümlerinde de BEL’AMLARA bir 10 kasım MEVLÎDİ okuturlarsa yakışır! Cümle ervâh-ı tayyibelerine yıldırım gibi ulaşır! Cumanızı tebrikler…

ÖÖ 10:41 · 13 Kas 2020

Zihin ve kalbler, istisnasız bütün beşerî lekelerden (küfür, şink ve nifak) temizlenmedikçe MÜSLİMAN olmak muhaldir!

ÖS 4:48 · 13 Kas 2020

Îmanların bulandığı, fikrin dumûra uğradığı, sözün yalama olduğu, tecrübenin beş para etmediği bir vasat… Sloganlar ve içi boş ve hormonlu şişirme lâf u güzâfın piyasa yapdığı, dem.okrasi istîlâ ve işgâli altındayız! Robotlaşma devri…

ÖS 4:59 · 13 Kas 2020

Kalbin istediğini zehir gören, aklın istediği midesini bulandıran ve fikrin varlık gösteremediği bir nesil, bütün sessizliği ile geliyor… Var olanı da silib süpürerek, temizlik yapdığını zannedecek!

ÖS 5:19 · 13 Kas 2020

12 Kasım 2020 – Perşembe

Antalya’da 26 çocuğa cinsî istismardan 627 yıl hapis alan adam ”MİLLÎ EĞİTİMDE” öğretmenmiş! Laik dembokratik kamalist dinde ahlâk olmayınca netice bu! Gel de itimad edib bu ”ecole” denen tezgaha çocuğunu gönder!! LGBT ve Kostatinopolis sözleşmesi ile çürütme hızı korkunç!

ÖS 12:35 · 12 Kas 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir