Âşûrâ Günü Oruç Tutmak
13 Temmuz 2022
Yeni Yılınızı Tebrîk Ederiz…
29 Temmuz 2022

10 MUHARREM 1441 ÂŞÛRÂ GÜNÜ MÜNÂSEBETİYLE

 

ÂŞÛRÂ GÜNÜNDE

CENÂB-I HAKK’IN PEYGAMBERLERE İKRAMLARI:

 

 1. Kâinâtın Fahri Peygamber-i Zîşân Aleyhisselâm Mekke müşriklerinden kurtuldu ve Hicret’den sonraki ilk 10 Muharrem Âşûrâ gününde müslümanların reisi (başı) olarak Medîne’de islâmî idâreye geçdi…
 2. Adem (aleyhisselâm) yaratıldı, Cennete girdi ve zellesinin tevbesi kabûl edildi…
 3. İdris (aleyhisselâm) göğe kaldırıldı…
 4. Nûh (aleyhisselâm)’ın gemisi Cudi dağında karaya oturtuldu…
 5. İbrâhim (aleyhisselâm) doğdu, Allâhu teâlâ onu kendisine Halîl edindi, Nemrud’un ateşinden kurtardı ve oğlu yerine koç verdi…
 6. Dâvud (aleyhisselâm)’ın zellesinin tevbesi kabul edildi…
 7. Süleyman (aleyhisselâm)’a mülkü verildi…
 8. Eyyub (aleyhisselâm)’ın ızdırabı giderildi…
 9. Mûsâ (aleyhisselâm) Fir’avnın elinden kurtarıldı ve Fir’avn o gün helâk edildi…
 10. Yûnus (aleyhisselâm) balığın karnından kurtarıldı…
 11. Îsâ (aleyhisselâm) doğdu, göğe kaldırıldı ve kıyamete yakın tekrar yere inecek…

Rasûl-i Ekrem Aleyhisselâm’ın mübârek torunu Hazret-i Hüseyn radıyallahu anh Efendimiz, zulme ve zâlimlere aslâ boyun eğilmeyeceğini kıyâmet gününe kadar gelecek müslümanlara Ehl-i Beyt’i temsîlen 10 Muharrem’de canı pahasına isbât ederek, böylelikle de şehidlerin seyyidi (reisi) olmak derece ve rütbesini ihrâz eyledi…

Âşûrâ günü tutulan oruç 40 yıllık günahlara kefâret olur. (9-10-11. günler olarak 3 gün tutmak tavsıye edilir.) Âşûrâ gecesini ihyâ edib, sabahleyin de oruclu olan ölüm acısını anlamıyarak vefat eder.

 

********************

 

Kâriîn-i kirâmımızın 10 Muharrem Âşûrâ günlerini, her gün gibi, rızâ-yı İlâhiyye’ye muvâfık geçirmelerini

Mevlâ-yı Müteâl’den niyâz ederiz.

Hakkın ve Sabrın Türkçesi

 

 

[Yukarıdaki bilgiler Esseyyid Abdülkâdir Geylânî Kuddise Sirruh Hazretleri’nin, Gunyetü’t-Tâlibîn nâm eserinden derlenmişdir.]

 

(İntişârı: 04.12.2011)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir