Çocuklara Namaz İle Emredin
7 Şubat 2024
Beş Vakit Namaz Ve Temiz Bir Irmak
7 Şubat 2024


HADİS-İ ŞERİF MEÂLİ: “Çocuklariniz yedişer yaşlarını bitirince namaz ile emrediniz. Onlar onar yaşlarını bitirmiş oldukları halde namaz kılmazlarsa bunun üzerine kendilerini dövünüz. Ve bu onar yaşdaki çocukların aralarını yataklarda ayırınız.” (381)
(Ahmed İbn-i Hambel, Ebû Dâvud, Câmi'ü's-sağîr)

VADRİBÛHUM!


Ahyed HÂLİDÎ“Evlâdınız yedi yaşı geçince;
Onlara namazı, tam emrediniz!”
Kılmaz kaçarlarsa, on yaş bitince;
“Vadribûhum” emri gelir şübhesiz...

Yaş onsa, ayrılsın yatakları da,
Bütün bu emirler, sarih hadisde...
“Müslümanım!” derken, çocukları da;
Ta'lim ve terbiye şart dinimizde...

Mümeyyizdir yedi yaşda çocuklar!
Fıkhımızda namaz, mendûb onlara!
Velîye vecîbe, en başda bunlar;
Sâhibdir yavrular, pek çok haklara...

Bugün namaz da ne, sıfır i'tikâd!
Nebâtî ipsizlik, “modern” terbiye?!
Garb şeytânı, lider; tepilmiş ecdâd,
Öyle iflâs ki bu, sızmış her şeye..

_____________________________________
2.6.1993 Jülich

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir