Mevlid-i Nebevî
25 Eylül 2023
Vadribûhum!
7 Şubat 2024

O Kİ…

Ahyed Hâlidî


S
ilâhlı SON Peygamber;
İ slâm’ı verdi haber…
L â (i l â h e) illallâh:
A llâh var, (tanrı yok) der…
H akk o ki, “ancak ALLÂH”;
L ehü’l-hamd (mutlak) rehber…
I şıtdı arzı RASÛL,

S
on K i t â b’ la berâber…
O Kelâm, b a ş mu’cize;
N erde, b i r harfi eser!?

P
eygamber, Son Peygamber…
E
lçisi O, A L L Â H’ ın,
Y
iğitler ü m m e t, nefer…
G
azâ.. g a z â  d â i m â;
A
llâh için hep  s e f e r…
M
îzân, hep Ş E R Î A T ki;
B
aş, dâim C İ H Â D eder…
E
rdir  ü m m e t.. KUMANDAN:
R
asûl, en baş,  T Â C-I  S E R…

__________________________
1997 Jülich

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir