Bozulduğu Hâlde Kazâ Lâzım Gelmeyen Oruc
20 Mayıs 2020
Sünnetin İcrâsı Câiz Olmaz
3 Haziran 2020

ORUÇ NEZRİ

ELGÂZ (BİLMECE) 4

 

(Suâl): “Ayın evvelinden ve âhirinden ale’t-tevâlî (arka arkaya) iki gün oruç tutmak nezrim olsun” diyen adam ne yapmalıdır?

(Cevâb): On beşinci ve on altıncı günleri tutmalıdır.

Muhammed Zihni Efendi, Elgâz-ı Fıkhiyye, Kitâbü’s-Savm, Sh: 47

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir