Bir Yerdeki Şerrden Korunma Duâsı
10 Mart 2020
Ebû Zerr Hazretleri’nin Duâsı
18 Mart 2020

MEKTÛBAT’DAN DÜŞMANA KARŞI DUÂ

 

 

Korkulu yerlerde ve düşman istilâsı hâlinde emniyet ve ferahlık için
Kureyş Sûresinin okunması tecrübe edilmişdir.
En az her gündüz ve her gece 11 kere okunmalıdır.

 

 

 

büyütmek için resmin üstünü tıklayınız

 

İmâm-ı Rabbânî Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed Fârûkî Serhendî:

“Mevâzı’-ı mehâvifde ve istîlâ-i a’dâ hâlinde emn ve refâhiyyet içün
liîlâfi kırâati mücerrebdir.
Lâ ekall her rûz ve her şeb on bir kerre okuyalar…”

 

[ Mektûbât-ı Rabbânî, Müstakîmzâde Tercemesi,
Osmanlıca  Taş Baskı: c: 2, sh: 82,
69. Mektûb  ]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir