Tâhir MÂHİR

Muharrir

BÜTÜN MAKÂLELERİ

3 Mart 2018

“Hılâfet Dînî Kurum Değil” Diyen De, Dedirten De İngiliz’dir!

2/Nisan/2017 târihini 3/Nisana bağlıyan gece, saat 21.00 de başlıyan “Kadraj” mı “makyaj” mı ne olduğunu bilemediğim bir program seyr ü temâşâ eyledik!
1 Mart 2018

Tayyib Paşa Cumhûriyyet-i Ilmâniyyesi!

TAYYİB PAŞA CUMHÛRİYYET-İ ILMÂNİYYESİ! Tâhir MÂHİR 8/Şubat/2017 tarihinde, Tayyib Paşa 36. Muhtarlar ictimâında çok merak’âver mesajlar vermiş; ve rejim müdâfaasını CHP’den devralarak kendi uhdesinde ipkâ eylemişdi… […]
29 Ocak 2018

Cübbeli Ve Atası!

CÜBBELİ VE ATASI! Tâhir MÂHİR Zaman zaman bazı şahısları, bilhassa isimlerini zikrederek tenkîd edib muârızımız olarak görüyorsak, bunları birer esas model, mümessil örnek (Prototip) kabûl edenlerin […]
24 Aralık 2017

-3- Mukaddes Şerîat Nikâhına Ve Teaddüd-i Zevcâta, Layikler Neden Burnunu Sokar?

MUKADDES ŞERÎAT NİKÂHINA VE TEADDÜD-İ ZEVCÂTA, LAYİKLER NEDEN BURNUNU SOKAR? (3) Tâhir MÂHİR   Lâyık cumbokrasi müctehid ve fıkıhçısı (!) Hayrettin Karamânî, beğenmediği din yerine beğendiği […]
29 Ekim 2017

-2- Mukaddes Şerîat Nikâhına Ve Teaddüd-i Zevcâta, Layikler Neden Burnunu Sokar?

4) İslâmiyyet’i ve onun her hususdaki esas ve temel şartları ile rükünlerini kaldırmak, bozmak ve en azından değiştirmek, İngiliz başda olmak