Tâhir MÂHİR

Muharrir

BÜTÜN MAKÂLELERİ

29 Ekim 2017

-2- Mukaddes Şerîat Nikâhına Ve Teaddüd-i Zevcâta, Layikler Neden Burnunu Sokar?

4) İslâmiyyet’i ve onun her hususdaki esas ve temel şartları ile rükünlerini kaldırmak, bozmak ve en azından değiştirmek, İngiliz başda olmak
17 Ekim 2017

-1- Mukaddes Şerîat Nikâhına Ve Teaddüd-i Zevcâta, Layikler Neden Burnunu Sokar?

13/10/2017 günü Bay Erdoğan, Sarayında İl Başkanlarına konuşurken birçok şeyi biribirine karıştırdı; ve en doğrusu Hakkı bâtılla (telbîs)
24 Eylül 2017

Diyalog Taltifnâmesi, Asıl Diyalog Pîri Olana Verilmeliydi!

 DİYALOG TALTİFNÂMESİ, ASIL DİYALOG PÎRİ OLANA VERİLMELİYDİ! Tâhir MÂHİR   Beştepe’nin “Diyalog İşleri Başkanlığına = DİB”na getirib çakdığı (Erbaş Ali) nâm umum müdür, sosyal medyada hoşça […]
21 Eylül 2017

Demokrasi İşleri Başkanlığı = DİB İle, İslâmiyyet’i Tasfiye…

DEMOKRASİ İŞLERİ BAŞKANLIĞI = DİB İLE, İSLÂMİYYET’İ TASFİYE… Tâhir MÂHİR   Yeni DİB başına “Pirefesör Ali Erbaş” diye bir adamı getirib dikdiler!. “Demokrasi Dînini, Demokrat İşleri […]
16 Ağustos 2017

(3) Tavil Tayyib Paşa’nın Diyânet-i Ilmâniyye’den Şedîd Şekvâsı!

TAVİL TAYYİB PAŞA’NIN DİYÂNET-İ ILMÂNİYYE’DEN ŞEDÎD ŞEKVÂSI! (3) Tâhir MÂHİR   18) Bir başka taptâze misâli de, “Zıyâiyye Bekçisi” imzâsıyla sitemizde intişâr eden bir makâleden, aşağıdaki  […]