Tâhir MÂHİR

Muharrir

BÜTÜN MAKÂLELERİ

16 Ağustos 2017

(3) Tavil Tayyib Paşa’nın Diyânet-i Ilmâniyye’den Şedîd Şekvâsı!

TAVİL TAYYİB PAŞA’NIN DİYÂNET-İ ILMÂNİYYE’DEN ŞEDÎD ŞEKVÂSI! (3) Tâhir MÂHİR   18) Bir başka taptâze misâli de, “Zıyâiyye Bekçisi” imzâsıyla sitemizde intişâr eden bir makâleden, aşağıdaki  […]
12 Ağustos 2017

(2) Tavil Tayyib Paşa’nın Diyânet-i Ilmâniyye’den Şedîd Şekvâsı!

  TAVİL TAYYİB PAŞA’NIN DİYÂNET-İ ILMÂNİYYE’DEN ŞEDÎD ŞEKVÂSI! (2) Tâhir MÂHİR 13) 54 yıl Fettoş, hıristiyan ve yahudi ruhbân ve ahbârı ile, nice yabancı devlet ajan […]
9 Ağustos 2017

(1) Tavil Tayyib Paşa’nın Diyânet-i Ilmâniyye’den Şedîd Şekvâsı!

TAVİL TAYYİB PAŞA’NIN DİYÂNET-İ ILMÂNİYYE’DEN ŞEDÎD ŞEKVÂSI! (1) Tâhir MÂHİR   5/Ağustos/2017 târihli medyada CB ile alâkalı bir haber intişâr etdi. Tenâkuzları, hayâlleri, olmıyacakları, çook geçikmişliği, […]
1 Ağustos 2017

Püftülere Kilise Kânunuyla Evlendirme Me’mûrluğu…

PÜFTÜLERE KİLİSE KÂNUNUYLA EVLENDİRME ME’MÛRLUĞU… Tâhir MÂHİR   Şu layık mayık cumbokratik dembokrasi, güzelim memleketi nasıl “Dârü’l- Azâb veya Dârü’l-İkrâh” hâline getirdi ki, arz yuvarlağının hiçbir […]
8 Temmuz 2017

Kılıçzâde Yürümüyor, Yürütülüyor!

KILIÇZÂDE YÜRÜMÜYOR, YÜRÜTÜLÜYOR! Tâhir MÂHİR   Kılıçdarzâde Kamal (KK), İngiliz gazetesinde dün bir makâle yazarak, İngiliz keferesine, “vatanım” dediği memleketi şikâyet edib yere batırmış!. Fettoşist bir […]