Tâhir MÂHİR

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

25 Eylül 2023

Mukaddes Velâdet! Ve, Aihm’in Emri: “-Peygamberimiz Denmiyecek!” Rte Ankara’sı: “-Emrin Olur!”

12 Rabiül evvel 1440 tarihinden i’tibâren Lâyık sistem DİB kılavuzluğunda ve bir hafta boyunca “Velâdet-i Nebi Haftası” yapacakmış!.
25 Haziran 2023

(7) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Hürriyet ve istiklâlden, hürr ve hürre olmakdan bin kere evvel hacc-ı temettü’ ve ifrad ve inad ve kıran ve döken ve hep bunları vecd ü istiğrak içre
25 Haziran 2023

(6) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Os torun-torbası ve Cum çoluk-çocuğu entel, dantel ve esfel dünyâdaşlarım! “Ne bitmez bayram mesajı bu böyle” demeyiniz, çünki “uygulanabilir bir din
25 Haziran 2023

(5) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Beşiktaş’dan Kasımpaşa’ya târih yazan Osmanlının torun-torbası, cumhuriyet çoluk-çocuğu, DEFOKRATİK ve Religionik, Nevmî ve Yevmî, Şıpsevdi ve Sarık
25 Haziran 2023

(4) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Osmanlı torun-torbası ve cumhuriyet çoluk-çocuğu ve Erbakan yetiştirmesi “Futboldaş” ve O’nun ta’bîriyle “Bizansın çocuğu” ve vatan aşkıyla yanıb kül olmuş “
25 Haziran 2023

(3) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

  OLDU OLACAK, ULAN BİR BAYRAM MESAJI DA BİZDEN! (3) Tâhîr MÂHİR . Geçmiş ve Gelecek Gurban Bayramında bile Gurbanlık Sevgili Vatandaşlarım! Bayramdan yeni çıkarak, şiş […]
25 Haziran 2023

(2) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Nevzuhûr “Dembokratik Şehidler” Ülkesi Kılınan Anadolum’un, Osmanlı Torunu ve Cumhuriyet Çocuğu Sevgili Vatandaşlarım! Bu sene de 85 bin civarında
25 Haziran 2023

(1) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Dembokrasiye yürekden bağlı Azîz ve Sevgili Yurtdaşlarım! Sizde olduğunu söylediğimiz (!) irâde ve hâkimiyyet üzerinden, size olan sonsuz sevgi, saygı,
22 Temmuz 2021

(19) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Kökünden kopub Dînini bile beğenmediği içün onu “GÜNCELLEMEYİ VE ONUN UYGULANAMAZLIĞINI” diline almakdan çekinmiyen zavallı ve mavallı; ve yarın
3 Mart 2021

“Hılâfet Dînî Kurum Değil” Diyen De, Dedirten De İngiliz’dir!

2/Nisan/2017 târihini 3/Nisana bağlıyan gece, saat 21.00 de başlıyan “Kadraj” mı “makyaj” mı ne olduğunu bilemediğim bir program seyr ü temâşâ eyledik!
17 Kasım 2020

Parti-Parti, Darbe-Darbe Cumbokrasi Ve Politikacı Gürûhu!

Diğer kavimler gibi Türkler de Müslüman olunca, Hakk ve hakikatın ve insanlığın ne olduğunu, şu 4 ana temelde (Ilmin, Îmânın, Amelin ve Ahlâkın) ne
2 Temmuz 2020

(1) Modern Müctehid Ve Şeyh, Derviş, Dembokrat, Cumhuriyetçi, İlâhiyatçı, Doktor, Profesör, Hacı, Partici, Feminist Ve Kezâ…

MODERN MÜCTEHİD VE ŞEYH, DERVİŞ, DEMBOKRAT, CUMHURİYETÇİ, İLÂHİYATÇI, DOKTOR, PROFESÖR, HACI, PARTİCİ, FEMİNİST VE KEZÂ… (1) Tâhir MÂHİR ŞEYH MÜCTEHİD’İMİZE GÖRE MÜSLÜMANIN VE GERÇEK İNKILÂBIN TA’RÎFİ: […]
13 Haziran 2020

(1) Bağçeli’nin “Demokrasi Ahlâkı” Güzelleme Ve Özümsemesi!

Politikacılar, câhil olduklarından dembokrasinin “Antik Yunan Aklının İfrâzâtı” olduğunu ekseriyyetle bilmezler! Mîzâh yapayım deseler (mîzân) yokdur ki, yapsınlar!
27 Ocak 2020

Osmanlı Ve Osmanlı Bozuntuları…

Osmanlı denildiği zaman, ona, müslümanlarla süslümanların ve Gayr-i Müslimlerin veya gâvurların bakışı biribirinden farklıdır:
22 Ekim 2019

(18) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Çöl fârelerini “Hâdimü’l-Haremeyn”; o İngiliz peydahlaması vehhâbiyyûn kâtil ve çetelerini Müslüman görecek kadar  da îmân-küfür arasını ayıramayacak
19 Ekim 2019

(17) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Lâyıkdaş ve cumbokratdaşlarım!   13 maddelik anlaşmaya haçlı tarafın uymıyacağı vakıasına şürû’ eylemeden evvel, kısaca bir hatırlatmada bulunmamız iktizâ edecektir ki,
26 Eylül 2019

(16) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

“Piçleşmiş Milletler” mühürlüleri önünde aslanlar gibi kükreyen, “Söylem ve sözlem” Mücâhidi, yiğit, kahraman ve Dünyâ Fâtihi Baştandaşlarım!
16 Eylül 2019

(15) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

“İnne yed’ûne min dûnihî illâ inâsen…” ALLAH’A ŞİRK EDENLER ALLÂH’I BIRAKARAK ANCAK İNÂSE (kadınlara) DUA EDERLER. KANCIKLARA ÇAĞIRIR,
14 Eylül 2019

(14) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!
Tâhir MÂHİR

Aziz Sıddîk ve hizmet-i îmâniye ve dembokrasiyyede nurtopu gibi yetişmiş, reyting ve oyting içün parti kuyruklarında evvelâ risâle sonra Hociafendi kitabları ve
10 Eylül 2019

(13) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Güzel, özel, tezel, esfel, çözel ve tüzel bilcümle qurban Vatandaşlarım! Qurban bayramını geride bırakalı bir ay olsa ve takvimler 11 Muharrem 1441
9 Eylül 2019

(12) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Yurt çapındaki milyonlarca büst ve heykel karşısında aşk ve vecde gelib, bütün derd ü maişet sıkıntılarını unutarak berhayât olan, mutluluk heykeli ve macunu
7 Eylül 2019

(11) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

DİB’iş uydusu, sistem kullukçusu, parti-pırtı kuyrukçusu, heykelperest Herşeydaşlarım! DİB’işimiz hutbede kimin ismi-resmi ve cismi anılıb öpülecek, kimin
4 Eylül 2019

(10) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Canlarım, cinlerim, ciğerlerim, cicilerim ve cibilliyeti sağlam oydaşlarım! Cumhuriyet salakları ile ateistlerinin dediği gibi hakikaten bu sene qurbân bayramı
30 Ağustos 2019

(9) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

30 Ağustos Zafer Baramınızın 97. Yıldönümünü de, bugün en candan dilek, istek, tebrik, tetik, gez, göz ve arpacık hattından kutlar ve anavatanımızın dört tarafı
28 Ağustos 2019

(8) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!
Tâhir MÂHİR

Türk kavmine Türküdaş, Bozkurtbaşlara ülküdaş, Zimamoğullarına tilkidaş, Kamalgillere ilkedaş, Tayyiboğullarına râbiadaş, Karamollalara hocadaş,
22 Nisan 2019

Asıl Mükâfât, Erbaş Ali’ye Değil; Hayrettin’e Verilmeliydi!
Tâhir MÂHİR

Beştepe’nin “Diyalog İşleri Başkanlığına = DİB”na getirib çakdığı (Erbaş Ali) nâm umum müdür, sosyal medyada hoşça vakit
10 Nisan 2019

(4) Dib’iş Başı Ne Demek İstiyor Veya “Dünyâ Kadınlar Günü!”
Tâhir MÂHİR

Kafa ve ruhlarında fıtrata göre (vahye tâbi’) yaşamak fikri ve îmânı olmıyanların, onu bunu maymunvârî (taklîd ederek) yaşayacakları kaçınılmazdır. Bu i’tibarla
5 Nisan 2019

%85 İle Gene Batı Ve Onun Sistemi Dembokrasi Kazanmış!

Mahallî intihâb (seçim) dedikleri tefrika, bir senedir “ulusu” gerdi de gerdi ve nihayet bugüne geldi ve bitdi! Hayır bitmedi! Atbaşı giden yerlerdeki  müşâteme
21 Mart 2019

Dembokrasiniz Batsın!

Ref-erandum mu desem, kef-erandum mu desem, def-erandum mu, bir rezâlete doğru giderken Allâh Azze encâmımızı hayreylesin! Âmin...
16 Mart 2019

(3) Dib’iş Başı Ne Demek İstiyor Veya “Dünyâ Kadınlar Günü!”

DİB’iş denilen müdiriyet, lâyık (lâdînî=ateist) devletin muhâfaza edici bir paratöneri veya “Emniyet muhâfızı” olarak varlığa sâhibdir.
10 Mart 2019

-2- DİB’iş Başı Ne Demek İstiyor Veya “Dünyâ Kadınlar Günü!”

“Yerli ve Millî” havaları sıkanların, şu zerre kadar Anadolu âidiyyeti taşımayan ve bugün tamâmen sokak takımları elinde fâhiş istikâmetler çizen (8/Mart/2019)
9 Mart 2019

-1- DİB’iş Başı Ne Demek İstiyor Veya “Dünyâ Kadınlar Günü!”

15 Temmuz 2016’da, Anadolumuz’u kan ve ateş çemberi ile saran gâvurlara “Teşebbüh” ve “Tapınmanın”, “Dünyâ Kadınlar Günü” denen şeytanlıkla da alâkasını
8 Mart 2019

Kadının Çalıştırılması Sokağa Salınması Olacaksa, Orada Âile Erimişdir…

Hospıtıl güzelleyici ve sahiblenicisi Emine Hanım Bacıları da, “gemicikli” hâtıraları tedâî etdirerek sık sık mikrafon tutar oldu!. KADIN MEVZUU ruznâmeden
2 Aralık 2018

18 Yaş Altına Zinâyı Serbest, Evlenmeyi Yasaklayan Bir Sistem, Asıl Dînî Nikâhla Cidâlde…

Först Leydi ve Leylâlar geçmiş senelerde, erkekleri gibi her yere girib çıkmazdı! Çeneleri çok işlemez, öyle olur olmaz her mevzu’da biliyor gibi konuşmaz,
21 Eylül 2018

İflâsdaki Müesseseler: Mekteb, Ta’lîm, Terbiye, Tahsîl, Maarif Ve İlââhirihî…

Türkiya’daki “Maarif Vekâleti’nden Millî Eğitim Bakanlığı”  uydurukçasına inkılâp etdirilen bu vekâlet, 95 senedir binlerce esefle
15 Temmuz 2018

Mini Nato-Feto = Kedicikli Pokto!

İslâmiyyet’in hakîkati lâyık cumbokrasi tarafından güncelleme, revizyonlama, reformlama, tecdidleme gibi adlar altında ortadan kalkınca,
25 Haziran 2018

Dembokrasi Kumarının Kazananı Hiçbir Parti Pırtı Olamazken, Gene Dembokrasi Olmuş!

Bir hafta içinde 1 liralık patates-soğan 5 liraya çıkdı diye göz külleyeninden, bunu 5 liraya çıkmasına mâni’ olamıyan sözüm ona hökûmât-ı Tayyibe’ye;
1 Mart 2018

Tayyib Paşa Cumhûriyyet-i Ilmâniyyesi!

8/Şubat/2017 tarihinde, Tayyib Paşa 36. Muhtarlar ictimâında çok merak’âver mesajlar vermiş; ve rejim müdâfaasını CHP’den devralarak
29 Ocak 2018

Cübbeli Ve Atası!

Zaman zaman bazı şahısları, bilhassa isimlerini zikrederek tenkîd edib muârızımız olarak görüyorsak, bunları birer esas model, mümessil
24 Aralık 2017

-3- Mukaddes Şerîat Nikâhına Ve Teaddüd-i Zevcâta, Layikler Neden Burnunu Sokar?

Lâyık cumbokrasi müctehid ve fıkıhçısı (!) Hayrettin Karamânî, beğenmediği din yerine beğendiği bir din (Religion) i’câdı işine, 54 yıldır,
29 Ekim 2017

-2- Mukaddes Şerîat Nikâhına Ve Teaddüd-i Zevcâta, Layikler Neden Burnunu Sokar?

4) İslâmiyyet’i ve onun her hususdaki esas ve temel şartları ile rükünlerini kaldırmak, bozmak ve en azından değiştirmek, İngiliz başda olmak
17 Ekim 2017

-1- Mukaddes Şerîat Nikâhına Ve Teaddüd-i Zevcâta, Layikler Neden Burnunu Sokar?

13/10/2017 günü Bay Erdoğan, Sarayında İl Başkanlarına konuşurken birçok şeyi biribirine karıştırdı; ve en doğrusu Hakkı bâtılla (telbîs)
21 Eylül 2017

Demokrasi İşleri Başkanlığı = DİB İle, İslâmiyyet’i Tasfiye…

Yeni DİB başına “Pirefesör Ali Erbaş” diye bir adamı getirib dikdiler!. “Demokrasi Dînini, Demokrat İşleri Başkanlığı=DİB”
16 Ağustos 2017

(3) Tavil Tayyib Paşa’nın Diyânet-i Ilmâniyye’den Şedîd Şekvâsı!

TAVİL TAYYİB PAŞA’NIN DİYÂNET-İ ILMÂNİYYE’DEN ŞEDÎD ŞEKVÂSI! (3) Tâhir MÂHİR   18) Bir başka taptâze misâli de, “Zıyâiyye Bekçisi” imzâsıyla sitemizde intişâr eden bir makâleden, aşağıdaki  […]
12 Ağustos 2017

(2) Tavil Tayyib Paşa’nın Diyânet-i Ilmâniyye’den Şedîd Şekvâsı!

  TAVİL TAYYİB PAŞA’NIN DİYÂNET-İ ILMÂNİYYE’DEN ŞEDÎD ŞEKVÂSI! (2) Tâhir MÂHİR 13) 54 yıl Fettoş, hıristiyan ve yahudi ruhbân ve ahbârı ile, nice yabancı devlet ajan […]
9 Ağustos 2017

(1) Tavil Tayyib Paşa’nın Diyânet-i Ilmâniyye’den Şedîd Şekvâsı!

TAVİL TAYYİB PAŞA’NIN DİYÂNET-İ ILMÂNİYYE’DEN ŞEDÎD ŞEKVÂSI! (1) Tâhir MÂHİR   5/Ağustos/2017 târihli medyada CB ile alâkalı bir haber intişâr etdi. Tenâkuzları, hayâlleri, olmıyacakları, çook geçikmişliği, […]
1 Ağustos 2017

Püftülere Kilise Kânunuyla Evlendirme Me’mûrluğu…

PÜFTÜLERE KİLİSE KÂNUNUYLA EVLENDİRME ME’MÛRLUĞU… Tâhir MÂHİR   Şu layık mayık cumbokratik dembokrasi, güzelim memleketi nasıl “Dârü’l- Azâb veya Dârü’l-İkrâh” hâline getirdi ki, arz yuvarlağının hiçbir […]
8 Temmuz 2017

Kılıçzâde Yürümüyor, Yürütülüyor!

Kılıçdarzâde Kamal (KK), İngiliz gazetesinde dün bir makâle yazarak, İngiliz keferesine, “vatanım” dediği memleketi şikâyet edib yere
1 Mayıs 2017

(2) “Kutlu Doğum Haftası” Oryantalist Kafalı Dib’çilerin Mi Uydurması İmiş?!

Bir Evvelki makalemizde şöyle beyân etmişdik: “Yahu arkadaşım, sarık cübbeli “Din Görevlileri=Ruhbân Sınıfı” yoldaşlar! Sizi yani DİB’i
30 Nisan 2017

(1) “Kutlu Doğum Haftası” Oryantalist Kafalı Dib’çilerin Mi Uydurması İmiş?!

Layık dempokratik DİB, (21/4/2017) târîh-i efrencîsinde “Basın Açıklaması” dediği bir lâf çıkını neşrederek: “Kendisine iftirâ atıldığını,
14 Nisan 2017

Karaman’a Göre “Evet” Demek (Farz)mış!

Karaman Hayrettin mevcud layik dembokratik cumputrasiyi öyle bir pudralayıb makyajlıyor ki, sanki buna “evet” demezseniz, daha iyi
11 Nisan 2017

Küfürandum Küfürleşmeleriyle Dembokratik Ve Layık Cumbokrasi Terbiyesi!

Politikacılar öyle kafayı gözü dağıtdılar ki, değil bir müslümanın, çeyrek akıllı bir dembokrat ve cumbokrat lâyığın bile midesi bulanması ve
6 Nisan 2017

Sâhibsiz Coğrafyada İdlib Ve Sarin Gazı!

Tâhir MÂHİR
6 Nisan 2017

Sâhibsiz Coğrafyada İdlib Ve Sarin Gazı!

Tâhir MÂHİR
30 Mart 2017

(2) George Kamalokyan’ın Ciğer Dağlayan Tesbitleri!

Haçlı George Kamalokyan, Haçlı dünyâsı adına ine çıka, bir tokat iki gülücük fırlatarak; ve twitter’ci sokak çocuklarının canını sıka sıka; ve onların ağız
28 Mart 2017

(1) George Kamalokyan’ın Ciğer Dağlayan Tesbitleri!

16 Nisan hele bir geçsin! Ankara rüesâ ve ümerâsı, Avrupa kabuklu aygırları ve tahâretsiz dişileri ile hiçbir şey olmamış gibi gene “can ciğer kuzu sarması”
24 Mart 2017

Tek Adam Rejimi 1923’de Kapanmış, Hadi Canım!

1) Tavil Tayyib Paşa “Yayıncılar Derneği” ukâlasıyla (akıllılarıyla) Sarâ-yı Cumhûriyye’de dün, (22.3.2017) târîh-i efrencîsinde ictimâ’ eylemiş!
21 Mart 2017

(4) Layık Diyânet, Ezân Müdâfii Mi, Hoparlör Belâsının Avukatı Mı?

“BİZ AVRUPALIYIZ!” diyen Ankara Layik dembokratik cumbokrasi Böyyükbaşlarına rağmen, (Türk Seferandumu) evvelinde (Avrupa Haçlı Seferi)
18 Mart 2017

(3) Layık Diyânet, Ezân Müdâfii Mi, Hoparlör Belâsının Avukatı Mı?

Bir evvelki makâlemizde İslâmiyyet’in Anadolum’uzda “YASAK” olduğunu yazmışdık! İşte isbâtının resmî vesîkası: “Kanun Numarası : 633
13 Mart 2017

(2) Layık Diyânet, Ezân Müdâfii Mi, Hoparlör Belâsının Avukatı Mı?

Neyse, şu GÖRMEZ’İN lâf u güzâfını tam alıb, ondan sonra YAZIR TÜRKÜ, YERLİ VE ANADOLU EVLÂDI BÜYÜK MÜFESSİR ve ALLÂME, MERHÛM
10 Mart 2017

(1) Layık Diyânet, Ezân Müdâfii Mi, Hoparlör Belâsının Avukatı Mı?

Laik (Demb.kratik Cumb.krasi’nin) 1924 doğumlu Diyânet’i, şimdi “İsrail Yahudileri EZÂNI YASAKLIYOR” diye neredeyse harakiri yapacak, orasını
7 Mart 2017

Dünyadaki Politikalar Kıyâmet Alâmetidir!

1908’den i’tibâren Dünyâ’da (hakîkât) arayışı bitmiş; tâğûtî felsefelerin şeytânî hâkimiyyet devri başlamışdır... Ecdâd, “idâre-i havass”
6 Mart 2017

Şehzâdemiz Efendimiz Hazretlerine Ma’rûzâtımızdır!

Cennetmekân Abdülhamîd Hân Aleyhirrahmeti Ve’l-Ğufrân Hazretleri’nin torunu Kayıhan Osmanoğlu Beyefendi SİZ, “Pâyitaht Abdülhamîd” adlı
22 Şubat 2017

(2) Eygi Ve Jammeh’in İslâm Cumbokrasisi!

Bir takım “müslüman coğrafyasında” görülmüş devletlerin, “Hakk’ı bâtıl ile telbîs edişleri=bulayışları-ki Allâh Azze buna kat’iyyen küfür buyurur
16 Şubat 2017

Eygi Ve Jammeh’in İslâm Cumbokrasisi!

Şevket Eygi Bey ma’lûm: “Bâb-ı Âdî’de duâyen yazar, bilâücret (meccânen) kitâbet-i mevkûte eyliyen ve oralarda makâlât-ı Şevketiyye döktüren;
11 Şubat 2017

Rejim Tercîhini Türkiye Mi Yapdı?

Müstakbel Böyyük RAİS, Kaptân-ı Deryâ-yı Devlet Raceb Tayyib Paşa Hazretleri, 8/Şubat/2017 târîh-i mîlâdîsinde 36. kere muhtarları topladı; ve pek helecân ile
31 Ocak 2017

Eygi’nin İngiliz Hayranlığı!

Müteveffâ Erbakan’ın cerîde-i Millî’sinde meccânen yevmî yazılar yazan Mehmet Şevket Eygi Bey, öyle bir  İngiliz “Eton Koleji” iptilâsına veya rûhî bir
24 Ocak 2017

Trump Kuds-i Şerîfi Gözetleme Kulesi Mi Yapacak?

Trump, bizim medya çocukları ve politika çaylaklarının şenliğine ve esenliğine limon sıkmak veya idrâr fışkırtmak üzere geliyor! Bu adam ya sözünün eridir;