Eygi’nin İngiliz Hayranlığı!
31 Ocak 2017

Trump, bizim medya çocukları ve politika çaylaklarının şenliğine ve esenliğine limon sıkmak veya idrâr fışkırtmak üzere geliyor! Bu adam ya sözünün eridir;

TRUMP KUDS-İ ŞERÎFİ GÖZETLEME KULESİ Mİ YAPACAK?

Tâhir MÂHİR

 

 

Trump, bizim medya çocukları ve politika çaylaklarının şenliğine ve esenliğine limon sıkmak veya idrâr fışkırtmak üzere geliyor!

Bu adam ya sözünün eridir; Kuds-i Serîf’i Yahudiye Pây-i Taht yapar, bu bir felâketdir!

Veya sözünün eri değildir, yalamanın tekidir, bu da aynı felâketdir!

Netîce: İki hâlde de Obama kabuklusu gibi çiz üstünü, hastir çek, koy nokta…

Geriye ne kaldı? Tedbir alıb, Allâh Azze’ye TEVEKKÜL!

93 senelik iç gavurlarımız kuduracakmış, sallama, çek bir hastir, koy nokta dedik!

Ankara acemileri kışa göre hesab yapmakda bir türlü zekâvet sâhibi olamıyor! Ulan oğlum, “Hesabımı kışa göre yaparım, yaz çıkarsa bahtıma” deyin!

Hiç 622 yıllık Osmanlı’dan, 450 yıllık Selçuk’ludan eser kalmamış; memleket erozyona uğramış, kel kayalıklardan ibâret bırakılmış… Aslını inkâr edenin hâli!

Türk medyası %99’u ile zekâdan ve dinden mâfiş olduğundan, her şeye ve Trump kabuklusuna da düzgün bakamıyor! Hep şaşı bakdıklarından şeşi beş görüyor!

Öyle Trump’cı oldu ki bazı gerzek medya, Obama kâtili bile o kadar Trumpçu değildir! Bizdekiler gâvurdan çok gavurcu!

Ulan herif, resmen KUDÜS babasının malı gibi “Senden alır istediğime veririm” havalarında!. İslâm coğrafyasının gölge İslâmcıları ise mıy mıy da mıymıy, zurnası ve kemençesiyle yalvar yakar türünden türkülerle mıymıylamada!

Madam Trump, veled Trump, matmazel Trumpistler, damat Trump ve hısım akraba Trump familyası, Kuds-i Şerîf’i kutsanmış günlerde ve yaz tatillerinde sayfiyelik “Trump Çiftliği” olarak kullanacağa benziyor!

Trump babasının malı zannetdiği Kudüs’e, Tel-Aviv’deki Böyyük Elçiliğini taşıyacakmış!. Gel de “Böyle dünyânın, böyle yatalak İslâmcı ve sivacı dünyâsının….” diye başlama!

İyi, Meksika sınırına çekeceği beton duvarların öşrünü de Kudüs etrafına çekdi mi, inşaat gorili Trump, Yahudiyi azdırıb kudurtdu demekdir!. Artık yahudiyi tut tutabilirsen!

Sıra Mekke ve Medîne’de demekdir.

Yalaka Abbas avcunu yalasın!

Hamas, El Fetih ve bilmem kimler, biribirini yağda kızartıb yekdiğerinin tadımlık lezzetlerine baksın!

Hizbullahçı şiilerinin ayılaşma ve dayılaşma havaları kime yetiyordu?

Muhteşem Tahran Pers İmparatorluğu Reis-i Ruhânîsi (Rûhânî) Paşa Hazıritlerinin hiç sesi çıkıyor mu?

Neden acebâ?

1980’de Kudüsü “Ebedî başşehir” ilân eden “İsrail Yahudi devleti” karşısında, İran Şii Devlet-i Muazzama u Mutantanası suspus? Âyetulla ve Adetulla irilerinin nefesleri nasıl ve kime işliyor?

Neden?.

Çünki şiilik, “Müslüman olmuş görünen” San’alı yahudi hahamı Abdullah İbni Sebe’nin mayaladığı bir dindir de ondan!!!

Sonra?

Dolayısıyla Yahudi, İslâm’a ne kadar düşmansa, şii de o kadar içden parelel; ve İslâmiyyet’i yok etmek hikmet-i vücûdu ile varlık belirtir, o kadar!

Hıristiyan âlemi bunu bilmiyor mu?. Nasıl bilmez!..

Sâdece bizim, “Sünnîlikle şiiliği aynı kefeye koyan” çaylaklarımız bunu bilmez!

BM 71. Toplantısı içün Netenyahu ABD’ye gitdi mi? Trump ile görüşdü mü? İngiliz güdümlü ABD Kralı Trump “Kral olursam Kudüs’ü İsrail’in pâyitahtı yapacağım” dedi mi? Daha sonra da va’dini unutmadığını söyliyerek “Ben verdiğim sözden vazgeçmiyen bir adamım!” dedi mi?

Dedi…

1995’den beri 22 yıldır ABD’nin Büyükelçiliğini Tel-Aviv’den Kudüs’e taşıma kânunu ve bilmem nesi var mı?

Var!

Hamaslı Ebû Merzuk ne demiş, miş miş de mişmiş!?

Eski Arab Birliği bilmem ne sekreteri şu Mısır yamyamı Amr Musa masontiriği ise bilmem ne demiş, miş miş!

Dünya Müslüman Alimler (!) Birliği başkanı şu mezhebsiz molla Karadavî bilmem ne diyerek yumurtlamış ve gıtgıt gıdak diye ötmüş mü, ötmüş!

Bunları Ekselans Trump, sivrisinek vızıltısı, Yahudi de böcek cızırtısı kadar duyacak mı?

Trump’un iş başı yapmasından 2 gün sonra Kudüs Belediye reisi yahudi, Doğu Kudüs’e 560 binâ yapma kararı aldı mı?

Aldı!

Daha ne kaldı geriye?

Türkiye’ye ne kaldı?

Afrika’lara kadar uzanan Tavil Tayyib Paşa’nıza, “alt yapı üst yapı” nutukları atmak; ve bir de TARZANya’da iki tokmakla davul çalmak!

Yakışıklı hökûmet-i Tayyibe sözcüsü Prof. Dr. Nu’man Kurtulmuş Bey oğlumuz ne buyuruyorlar, şunu:

 “Doğu Kudüs’ün Müslümanların ve Yahudilerin ortak şehri olması ve bu arada orada oluşmuş olan uluslararası hukuka riayet ederek yeni yerleşim yerleri açılmaması asıl olandır. Her yeni yerleşim yeri uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler kararlarının ihlalidir ve kabul edilemez bir işgaldir. İşgalin kabul edilemez ileri bir adımıdır.”

Neymiş neymiş? “Uluslarası hukuk!”

Yahudinin en başda şeyine takmadığı hukuk, hayır guguk!

Başka?

Birleşmiş Milletler Kararları!

Yahudinin sinirini bozan ABD oyuncağı!

Bu Binali hükûmetine, kim ki bütün acıma hislerini sonuna kadar kullanarak ACISA  azdır!

Yahu çocuklar, evlatlar, gardaşlar, tosunlarım!

Yahudi ne zamandan beri BM kararlarını şeyine takmış, hiç rü’yânızda bile gördünüz mü bunu?

Yâhû Kudüs Belediyesi Doğu Kudüs’e 560 bina dikmenin kararını almış!

Vah acemi çıraklarım benim vah!

Yavrular!

ABD: “Ortadoğudan çıkmıyacağım, nah çıkarım!” diyor!

Kudüs’ü, “HEPİNİZİN CİĞERİNE KADAR GÖSTERECEK GÖZETLEME KULESİ YAPACAĞIM!” diyor…

Trump İngilizin projelerini yahudiye TASDİK etdirdikden sonra TATBİKE geçirecek  İngiliz güdümlüsü, bir ordu harekât kurmay zâbitidir!

Tekrar etmiyorum, şu altını çizdiğim son paragrafla bir evvelkini isterseniz siz 33 kere daha tekrar okuyun, değer!

İngiliz, evet Trump değil; evet İngiliz, Ortadoğu’yu ne orasından peydahladığı terör piçlerine bırakır; ne Moskofa, ne İran Pers bozuntularına ne de acemi Ankara ağalarına!

Şam Şeytanının ise adı bile olmaz!

Bağdad’dakiler zaten İngiliz pasaportlu finolar!

Ürdün, zaten İngiliz asıllı Kraliçe’den fırlama Kral bozuntusu elinde!

Suud, yalelli de yalelli havasında, ne halt olduğu mechul, şaşkın ördek! Bazan başdan dalıyor, bazan kıçdan!

Körfezdeki haydutlar, uçkur peşinde, nasıl havamızı indiririzin hesâbında!

Mısır fellâhları, Sisi denenin sisleri altında İngiliz örtülü ödeneğiyle arpalığa bağlı! ABD sadece İngilizin paratöneri!

Libya, Tunus, Cezayir ve Fas zaten kazığa çakılmış!

Ankara ehl-i siyâsiyye ve  evlâd-ı vataniyyesi çoluk çocuğumuz! Dikkat:

1) Tarihi iyi okuyun!. 108 senelik resmî (bo.dan) târihi değil, hakîkîsini çok iyi, daha daha gerileri de fevkal’âde tefekkür ve tezekkür ederek, sindire sindire okuyun! Sizi adam edecek şekil nasılsa öyle okuyun ve idrâk edin!

2) Bir de içerdeki bilmem ne çocuğu çatlak sesli, fitne çarkı, terör mayalı ve Feto ayarlı piçleri yok etmek içün âcilen maarifi ve medyanızı ve DİB, İlhiyat ne varsa, başda kendiniz olmak üzere topunu da, ECDÂDIN çizgisinde (Ehl-i Sünnete) göre ayar yapın!. Şeytanlarınız buna cıyak vıyak karşı çıksa da başka çâreniz yok, târîhin akışını geri çeviremezsiniz, buna mecbûr ve mahkûmsunuz!

3) Lozan mozan hikâyelerine hastir çekin!

4) İlkeler ülkeler putperestliklerinden mutlaka kurtulun!

5) Heykellere, kabirlere rükû’ ederek tapınmaları bırakın!

6) Allâh Azze ve Celle’ye ve O’nun rejimine îmân TAZELEYİN!

Bunları yapdınız yapdınız, aksi halde mi, bütün tezgâhlarınız piç ve hâin üretir; ve sizi, kendi kravatlarınızla boğazlarınızı sıkarak boğarlar!

15 Temmuz’daki, İngiliz, Yahudi, Vatikan ve ABD parmağında oynayan Feto piçlerini bile ararsınız!

Nokta.

 

 

(İntişârı: 24.01.2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir