4) Zât-ı Akdes-i İlâhî
27 Eylül 2017
6) Hayât
17 Temmuz 2018

SIFÂT-I İLÂHİYYE

 

Sıfât-ı ilâhiyye iki kısımdır. Biri sübûtiyye, diğeri selbiyyedir.

Sıfât-ı Sübûtiyye: Cenâb-ı Hakk’ın muttasıf olduğu kemâl sıfatları demektir. Bunlar usûl ve merci’leri i’tibâriyle sekizdir

1)   Hayât

2)   İlim

3)   Kudret

4)   İrâde

5)   Semi’

6)   Basar

7)   Kelâm

8)   Tekvîn’dir.

Sıfât-ı Selbiyye: Hakk Teâlâ’nın münezzeh olduğu noksân sıfatlar demekdir bunlar dahî usûl ve merci’leri i’tibâriyle altıdır

1)   Vücûd

2)   Kıdem

3)   Bekâ

4)   Kıyâm bi-nefsihî

5)   Vahdâniyyet

6)   Muhâlefetü’l-li’l-havâdis’dir.

 

[Mir’atü’l-İslâm, Büyük Şehid İskilibli Muhammed Âtıf Hoca, Baskı:1332 , sh:9]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir