Yeni Yılınızı Tebrîk Ederiz…
29 Temmuz 2022
Mi’rac Muharrifi Baîdullah (Hamidullah) Sevici Ve Parlatıcılarının İç Yüzü!..
16 Şubat 2023

MUHAKKAK İNSÂN ZIYÂNDADIR

Ahmed ZIYÂ

Kendimizi medyadan koruyalım. Yine büyük bir oyun oynanıyor. Korku ve endişe şuuraltımıza yerleştirilmeye çalışılıyor. Her zamanki gibi dualarla kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya almalıyız. Rabbimiz bizimle berâberdir.

Ölüm hakktır. Hepimiz bu dünyaya ölmek için geliyoruz. Ama bugün ama yarın…

Nasıl öleceğimiz ise bize mechuldür. Ancak Rabbimize ma’lumdur…

Eğer kaderimizde göçük altında ölmek varsa, bütün mahlukat bir araya gelse buna mani olabilir mi? Ve yine eğer kaderimizde böyle bir ölüm yoksa, kainat bir araya gelse o sonu bize hazırlıyabilir mi?

Biz her an ölecekmiş gibi hazırlıklı yaşamaya mecburuz. Bunun için de evvelâ iman eden sonra salih ameller işleyen kullardan olma gayretinde olmalıyız. Rabbimiz Asr Suresinde zamana yemin ediyor.. O zaman ki, içinde sevinç ve hüznü, emniyet ve korkuyu, sıhhat ve  hastalığı, iyi ve kötüyü, kâr ve zarârı barındırmaktadır…

Biz neredeyiz? Kârda mı zarârda mı? İnsanların çoğu zarârda.. Kârda olabilmek için iman eden ve sâlih ameller işleyen kullardan olma gayretinde olmalıyız. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsıye etmeliyiz. İnsanoğlu nefsine ve kötü telkinlerde bulunanlara uymaya meyillidir. Nasihat vermek ve dinlemek çoğunluğa zor gelir. Biz ise hem kendi nefsimize hem sevdiklerimize  hakkı ve sabrı tavsıye etmeliyiz. Kârda olan o azınlıktan olabilmek için bunları yapmalıyız.

Böyle yaşayabiliyorsak hiç korkmayın.

Bu dünya zaten geçicidir..

Ebedî âleme hazırlığımız var demektir.

İnsanoğlu acizdir. Noksandır.

Sübhan olan Rabbimizdir.

O’na dayanalım O’na ilticâ edelim.

Geçtiğimiz senelerde salgınla korkuttular. Bu sene ise zelzelelerle korkutacakları söyleniyor. Biz korkmıyacağız. Kendimizi dua zırhlarıyla koruyacağız.

Dualar tahmin edebildiğimizden çok daha tesirlidir. Buna inanalım ve bunu hiç unutmıyalım.

Dualarımızı aksatmadan devam edelim.

Dünya dua ile durmuştur.. Dualar, hem fiillerimizle hem kalbimizle ve hem de lisanımızla olacakdır.

Hud Suresindeki ayet-i kerime nazil olduğunda, Rasulullahın aleyhisselam: “beni ihtiyarlattı” buyurduğu “Festakim kema ümirte” emri mucibince yaptığımız bütün işleri matluba muvafık yaptıkdan sonra tevekkül ile rıza makamında kaderimize razı olacağız..

Başımıza gelen herşey KADER’dir.. Rabbimizin ilm-i ezelisinde malum olan kaderimizi yaşıyacağız. Bundan kaçışımız yokdur. Ancak bizim vazifemiz tedbir almaktdır. Bu tedbir almak dahi şükür ve duaya girer.. Bu vazifelerimizi yapdıkdan sonra başımıza gelene de teslim olacağız. Razı olacağız… Dua ise kalb ve lisan ile tedbire girer.

Mukaddes Kitabımız Kur’an-ı Azimüşşan’da  nice Peygamber ve mü’minlerin dua misalleri mevcuddur.

Mesela:

Âdem aleyhisselâmın ilticâsıyla dünyâda Havvâ validemize kavuşması…

Nuh aleyhisselâmın ricasıyla ehlinin tûfandan kurtulması…

İbrâhim aleyhisselâmın teslimiyyetiyle atıldığı büyük ateşin bahçeye dönmesiyle emîn olması..

Ya’kub aleyhisselâmın sabır ve tevekkülüyle yıllar sonra en sevdiği oğlu Yûsuf aleyhisselâma kavuşması…

Yûsuf aleyhisselamın teslimiyyetiyle atıldığı kuyudan emirliğe terfi’i…

Eyyûb aleyhisselâmın dualarıyla mal ve evladının kaybına rıza makamında hastalıklarına sabrıyla ve dualarıyla şifâya kavuşması…

Yûnus aleyhisselâmın balığın karnından Rabbine ilticası ile felâh’a kavuşması…

Zekeriyya aleyhisselâmın dualarla şeyhûhetinde sâlih bir evlâdla müjdelenmesi..

Allâh’ın Habîbi Rasûlullah aleyhisselâmın, Hira mağarasında “İkinin üçüncüsü Allah’dır! (Azze ve Celle)” teslimiyyetiyle Mekke müşriklerinin gözlerine perde inmesi..

Ashab-ı Kehf’in Rabbimize sığınmalarıyla dış dünyanın küfr ü şirkinden selametli bir uyku ile mağarada muhafaza edilmeleri…

Hülasa edecek olursak:

Evvela ve daima iman tazeleyeceğiz. Bir taraftan sâlih amel işleyecek bir tarafdan Sübhan olan Rabbimize tam teslimiyyet ile bağlanıp acziyyetimizin farkında olarak Allah Azze ve Celle’ye ihlas ile sığındıkdan sonra maddi manevi gelen veya gelecek olan sıkıntılara tevekkülle sabredeceğiz.. Böylece rıza makamını hedefleyeceğiz…

Hoşdur bana senden gelen, ya taze gül yahud diken, ya hil’at yahud kefen, kahrın da hoş lutfun da hoş…

2 Comments

  1. Mesul olduğunla meşgül ol dedi ki:

    Mevlamız Azze ve Celle razı olsun hocam..

    Bizleri kârda olan kullarından ve tevekkül ile rıza makamında kaderimize razı olanlardan eylesin inşaALLAH.

    Selam ve dua ile..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir