5) Sıfât-ı İlâhiyye
15 Temmuz 2018
7) İlim
4 Eylül 2018

HAYÂT

 

(HAYÂT): Hakk Teâlâ diri olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (HAYY) ya’ni diridir. Ve diriliği ezelî ve kadîm olub sonradan olma değildir. Çünki Cenâb-ı Hakk yerleri, gökleri, insanları ve sâir mahlûkâtı dürlü dürlü şekilde, çeşid çeşid renkde gâyet derece-i intizâm üzere yaratmışdır. Bunca eserler vücûda getirmesinden anlaşılıyor ki Allâhu Teâlâ Hazretleri diridir zîrâ ölüden böyle âsâr meydâna gelemez.

 

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm,  Baskı:1332 , sh:9]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir