57) Cennet Ve Cehennem
19 Haziran 2021
59) Cennet Ve Ehl-i Cennetin Evsâfı
27 Haziran 2021

CEHENNEMİN EVSÂFI

Cehennem: Yedi tabaka olub kâfirler küfürlerinin derecesine göre anlara tevzî’ (=dağıtma) ve taksîm olunurlar. Ehl-i cehennem ateşle, kaynar su ile, şiddetli açlıkla, büyük büyük yılanlar, akrebler ve daha başka nevi’ şeylerle azâb olunurlar. Vücûdları yanub kömür hâline geldikden sonra Hakk Teâlâ tekrâr tâze deriler bitirüb azâb eder. Vücûdları şişer hattâ küffârdan birinin vücûdunun cesâmeti (=büyüklük) cehennem derelerinden bir dereyi doldurur Cenâb-ı Fahr-ı Kâinât Efendimiz Hadîs-i Şerîflerinde bu yolda beyân buyurmuşlardır.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 76-77]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir