55) Şefâat
13 Haziran 2021
57) Cennet Ve Cehennem
19 Haziran 2021

SIRÂT

Sırât: Cehennem üzerinde kurulmuş kıldan ince, kılıcdan keskin bir köprüdür ki cennete geçmek içün andan başka yol yokdur.

Cümle halk anın üzerinden mürûr edecekdir. Mü’min-i mutî’ler ile usât-ı mü’minînden (=âsî mü’minler) günâhları afvolunanlar makâm ve derecelerine göre sür’at ve batâetle (=ağırlık, yavaşlık) geçecekdir. Kimi yıldırım gibi, kimi rüzgâr gibi, kimi sür’atli koşan at gibi, kimi âdetâ yürüyen at gibi, kimi insan yürümesi gibi, kimi de emekleye emekleye sırâtı geçeceklerdir.

Şefâat-ı peygamberîden mahrûm olub mağfiret-i ilâhiyyeye nâil olamıyan mü’minlerin âsîleri, büyük günâh işleyüb tevbesiz ölenleri sırât üzerinden mürûr ederken cehenneme düşüb günâhı mikdârı yanacaklardır.

Kâfirler, dînsizler, îmânsız olarak ölenler hemen ilk kademede cehenneme düşeceklerdir.

Bu derece ince şeyden geçmek mümkin değildir diye i’tirâz olunursa cevâbında deriz ki mü’minler geçerken sırâtı gâyet derece genişletmeğe ve kâfirlerle âsîlere gelince zâten geçmemelerine irâde-i ilâhiyye taalluk eylediği içün anı büzerek inceltmeğe Hakk Teâlâ Hazretleri elbetde kâdirdir.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 75]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir