50) Kitâb
5 Haziran 2021
52) Suâl
5 Haziran 2021

MÎZÂN

A’mâl-i ibâdın mikdârlarını tartmak sûretiyle bildiren âlete mîzân ve a’mâlin tartılmasına da vezn denür.

Müfessirîn-i Kirâm’dan ekserîlerine göre (mîzân) dünyâ terâzîleri gibi iki gözlü, bir dillidir ki anda insanların amelleri tartılur. Sevâbı günâhından bir derece fazla gelenlerin günâhları afvolunub doğrudan doğruya cennete gönderilür. Günâhı bir derece fazla gelenler de doğrudan cehenneme sevkolunur. Sevâbı ile günâhı müsâvî gelenler ise a’râfa sevk edilüb orada bir müddet habs ve tevkîf olunurlar.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 71]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir