49) Mahkeme-i Kübrâ
5 Haziran 2021
51) Mîzân
5 Haziran 2021

KİTÂB

Kitâb: Dünyâda iken (Kirâmen Kâtibîn) melekleri tarafından insanların i’tikâdât, akvâl ve ef’âli yazılan defterdir.

Öldükden sonra mü’min-i mutî’lerin defterleri (İlliyyîn)e, âsîler ve kâfirlerin defterleri de (Siccîn)e gönderilerek orada zabt ve hıfz olunduğu yukarıda beyân edilmişdi mahşer günü işte o defter getirilüb herkesin defteri kendi eline verilecekdir. Mü’min ve mutî’lerin defterleri sağ taraflarından ve kâfirlerin defterleri de sol ve arka taraflarından verilür işte o zamân

(اقرأ كتابك : Kitâbını oku)

hitâb-ı celîli teveccüh eyler. Okumak bilen ve bilmeyen her şahıs kendi kitâbını okur küçük, büyük, az, çok, gizli, âşikâr dünyâda her ne kadar günâh işlemiş ise cümlesini orada görür ve derhâl hatırlar.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 70-71]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir