51) Mîzân
5 Haziran 2021
53) Husûmet Ve Redd-i Mezâlim
13 Haziran 2021

SUÂL

Mahşer halkı melekler vâsıtasıyla Mahkeme-i Kübrâ’ya, makâm-ı arza celb olunub Hâlık Teâlâ Hazretleri mekândan münezzeh olduğu hâlde tercümânsız, vâsıtasız olarak anlardan dilediği şeyleri suâl buyururlar.

Bir kimse makâm-ı arza varınca (Ömrünü ne yolda ifnâ eylediğinden, vücûdunu ne uğurda eskitdiğinden, ilmiyle ne amel etdiğinden, malı nereden ve ne sûretle kazanub ne gibi mahallere sarf eylediğinden) suâl olunur.

Enbiyâ-yı Kirâm’dan dilediğine teblîğ ve malından suâl ve kâfirlerden dilediğine enbiyâyı tekzîblerinden ve mübtedi’lerden dilediğine de şerîat ve sünnete muhâlefetinden, islâmlardan dilediğine amellerinden, münâfıklara nifâkdan suâl buyuracakdır.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 71-72]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir