48) Mahşere Haşrolunan Halâyıkın Envâ’ı
5 Haziran 2021
50) Kitâb
5 Haziran 2021

MAHKEME-İ KÜBRÂ

Mahkeme-i Kübrâ: Ehl-i mahşeri muhâsebe ve beynlerini fasl ve kazâ içün mevzi’-i haşrdan Cenâb-ı Hakk’ın tahassus eylediği bir mevki’dir ki Cenâb-ı Hakk mekândan münezzeh olduğu hâlde cümle halkı o mevki’e celb eyleyüb muhâsebe ve muhâkeme buyuracaklardır. İşte o vakit peygamberlere varıncaya kadar bi’l-umûm mahşer ehâlîsi havf ve dehşet içinde kalacaklardır. Hesâb ve mücâzât-i ilâhiyye gâyet serî’ olub az müddet içinde cümlenin hesâbı görülecekdır.

İnsanlar i’tikâdât, akvâl, ef’âlden hesâb olunacaklardır. Fakat bu muhâsebeleri kitâblarını aldıkdan sonra olacakdır.

Hayvanların kendi aralarındaki hukûkuyla insanlardaki hakları fasl ve ahz olundukdan sonra (Toprak Olunuz) hitâb-i ilâhîsi gelerek cümlesi toprak olacakdır. Bunu gören ve cehennemde ile’l-ebed kalacak olan kâfirler ve münâfıklar ve dinsizler (Keşke biz de bunlar gibi toprak olub da azâb-ı ilâhîden kurtulmuş olsaydık) diye temennîde bulunacaklardır.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 69-70]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir