41) Deccâl
16 Mayıs 2021
43) Ye’cûc Ve Me’cûc
30 Mayıs 2021

HAZRETİ ÎSÂ

Cenâb-ı Hakk’ın kudretiyle semâya ref’ edilmiş olan Hazreti (Îsâ) Aleyhisselâm melekler vâsıtasıyla gökden inüb Deccâl’i öldürecek Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’ın halîfesi olub şerîatla amel edecek yalnız ahkâm-ı şer’iyyeden (cizye)yi kaldıracakdır tezevvüc edüb çocukları olacak ve kırk beş sene muammer (=yaşayan) oldukdan sonra vefât ederek Hazret-i Peygamber’in Ravza-i Mutahharası’na defn olunacakdır.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 58-59]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir