29) Neseb-i Tâhir-i Nebevî
11 Nisan 2021
31) Ezvâc-ı Mutahharât
11 Nisan 2021

PEYGAMBER-İ ZÎŞÂN EFENDİMİZ’İN EVLÂD-I KİRÂMI

 

Kâsım, Abdullâh, İbrâhîm (Radiyallâhu Teâlâ Anhum) nâm-ı âlîleriyle üç oğlu ve Fâtıma, Rukayye, Zeyneb, Ümmü Gülsüm (Radiyallâhu Teâlâ Anhâ) nâmlarıyla da dört kızı olmuşdur cümlesi (Hazreti Hadîce’den) olub yalnız (İbrâhîm) Radiyallâhu Anh Efendimiz (Mâriye) nâmında câriyeden olmuşdur hepsi Hazreti Peygamber’den evvel irtihâl-i dâr-ı bekâ edüb yalnız Hazreti (Fâtıma) Radiyallâhu Anhâ vâlidemiz altı ay sonra âhirete irtihâl eylemişdir.

Cenâb-ı Peygamber-i Zîşân Efendimiz (Hazreti Fâtıma)yı Hazreti (Ali) Kerramallâhu Vecheye tezvîc buyurmuşdur Hazreti (Hasan) ile Hazreti (Hüseyin) Radiyallâhu Anhumâ Efendilerimiz A’ndan olmuş ve nesl-i Peygamberî müşârun ileyhimâ Hazerâtından teşa’ub eylemişdir Hazreti Fâtıma cümle kızlarının efdali ve Rasûlullâh’ın ziyâde sevgilisi ve bi’l-umûm kadınların (seyyide)sidir.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 41-42]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir