30) Peygamber-i Zîşân Efendimiz’in Evlâd-ı Kirâmı
11 Nisan 2021
32) Ashâb-ı Kirâm
11 Nisan 2021

EZVÂC-I MUTAHHARÂT

 

Peygamber-i Zîşân Efendimiz’in zevce-i tâhireleri on birdir:

(1)  Hadîce

(2)  Âişe

(3)  Hafsa

(4)  Habîbe

(5)  Ümmü Seleme

(6)  Sevde

Bu altısı Kureyş kabîlesindendir

(7)  Zeyneb Binti Cahş

(8)  Meymûne

(9)  Zeyneb Binti Huzeyme

(10) Cüveyriye

Bu dördü Kureyş kabîlesinden değilseler de yine Arab kabîlelerindendir

(11) Safiyye Binti Huyey

Bu da Benî İsrâîl’in Benî Nadr kabîlesindendir (Radiyallâhu Teâlâ Anhunne)

Ezvâc-ı mutahharâtın (Ümmet-i Muhammed’e) nikâhları harâm olduğu cihetle Kur’ân-ı Kerîm’de müşârun ileyhinneye (Ümmühâtu’l-Mü’minîn) unvânı verilmişdir. Cümlesinden efdali Hazreti Hadîce ile Hazreti Âişe’dir.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 42]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir