14) Vücûd
21 Şubat 2021
16) Bekâ
21 Şubat 2021

KIDEM

 

(KIDEM) Cenâb-ı Hakk’ın varlığının evveli olmamak demekdir Cenâb-ı Hakk (KADÎM)dir ya’ni varlığının evveli yok demekdir Cenâb-ı Hakk’ın varlığının evveli olmadığını isbât içün deriz ki mâdemki Hakk Teâlâ’nın zâtından varlık aslâ ayrılamayub dâimâ var bulunuyor ve zâtının yokluğa kâbiliyyeti olmuyor şu hâlde varlığının evveli ve âhiri olamaz.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh:16]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir