15) Kıdem
21 Şubat 2021
17) Kıyâm Bi Nefsihî
21 Şubat 2021

BEKÂ

 

(BEKÂ) Cenâb-ı Hakk’ın varlığının âhiri ve sonu olmamak demekdir Cenâb-ı Hakk (BÂKÎ)dir ya’ni varlığının nihâyet ve sonu yokdur bunu isbât içün deriz ki mâdemki Cenâb-ı Hakk’ın zâtının yokluğa kâbiliyyeti yokdur. Şu hâlde varlığının nihâyeti olamaz. Binâenaleyh cümle âlem yok iken Cenâb-ı Hakk var idi ve bütün kâinat mahv olub gitdikden sonra yine O bâkîdir. Aslâ tebeddül tegayyür kabûl etmez ve kat’iyyen evvelki hâli bozulmaz.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh:16]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir