13) Tekvîn
21 Şubat 2021
15) Kıdem
21 Şubat 2021

VÜCÛD

 

(VÜCÛD) Cenâb-ı Hakk’ın varlığı demekdir Hakk Teâla (VACİBÜ’L-VÜCÛD)dur  ya’ni varlık A’nda zarûrî olub yokluk mümteni’dir ya’ni zâtının yokluğa kâbiliyyeti yokdur, varlık A’nın zâtından aslâ ve kat’â ayrılamayub dâimâ var bulunur Cenâb-ı Hakk’ın var olduğu yukarıda isbât olunduğundan tekrâra hâcet yokdur.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh:15-16]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir