Zevcle Zevcenin Karşılıklı Hukûk Sâhibi Olduklarına Dâir Akhâm-ı Kur’âniye
8 Mart 2019
Bilgiç Münâfık
15 Mart 2019

KADINLARIN BEREKET CİHETİNDEN EN HAYIRLISI…

 

“Kadınların bereket cihetinden en büyüğü (=en hayırlısı); idâresi, nafakası i’tibâriyle en kolay, en hafif olanıdır.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, Hâkim, Camiu’s-sagir)

 

İzâh: Binâenaleyh kocası için bütün âilesi efrâdı için en hayırlı bir uzuv olmak şerefini hâiz bulunan bir kadır; iktisâda riâyet eder, külfete, alâyişe kapılmaz, refîki hayâtını müşkil bir durumda bırakmaz, hâline kanâat eder, müsterîhâne, mes’ûdâne yaşar.

 

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 4. Hadîs-i Şerîf, Sh;7]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir