Üç Şey Peygamberlik Ahlâkındandır
7 Mayıs 2019
İslâmiyet’in İlim Ve İrfâna Verdiği Kıymet
31 Mayıs 2019

MÜSLÜMANLAR ARASINDA MUHABBET VE TEHECCÜD NAMÂZI

.

“Ey nâs! Birbirinize âşikâre selâm veriniz, taam yediriniz ve nâs uykuda iken siz geceleyin namâz kılınız ve cennete selâmetle giriniz.”

(İmâm Ahmed İbn-i Hanbel, Hâkim, Râmûz)

İzâh: Bu hadîs-i şerîf, müslümanlar arasında muhabbet ve tesânüdün artması için birbirine açıkca selâm vermelerini tavsiye buyuruyor, dostlara, misâfirlere, yoksullara ziyâfet vermenin güzel bir ictimâî vazîfe olduğunu gösteriyor, geceleri kalkıp teheccüd namâzı kılmanın da fazîletini bildiriyor. Bütün bunlar mü’minler hakkında rahmet-i ilâhîyenin tecellîsine birer vesîledir, cennete nâiliyet sebbelerinden ma’dûddur. Artık bunlara mümkün mertebe riâyet etmelidir.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 490. Hadîs-i Şerîf, Sh;306]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir