Mübārek Kebap Günü: 6.11.2011U Pazar (9.12.1432 Z) Mübārek Bayram Günü:10.12.1432 Z Pazartesi(7.11.2011 U)
6 Kasım 2011
On sekiz yaşından küçük kızların evlenmesinin cāiz olmaması ve faqat erkek arkadaşlarının olmasının cevāzı haqqında
16 Ağustos 2012

Mesud Ata Bey, “Bol Dumanlı Yeni Harman” mecmuāsının, Teşrīn-i sānī 2012, 167 numerolu nüshāsının 17 nci sahīfesinde, Osman Tiftikçi ile

Osman tiftikcinin anasının masonluğu

Dr. Malatyalı Muhammed REŞĀD

 

b.

Mesud Ata Bey,

“Bol Dumanlı Yeni Harman” mecmuāsının, Teşrīn-i sānī 2012, 167 numerolu nüshāsının 17 nci sahīfesinde, Osman Tiftikçi ile mülakatınızda Şeyhulİslam Mustafa Sabri Efendinin masonluğu ile alakadar yazılanlarda evvela malumat sonra muhakeme hatası var. “Cemaat dindarı” kategorisine ait saydığı insanların “masonluğunu ağzına almadığı”na misal verdiği şahsın masonluğu hakkında, uydurma rivayet bile bulunmamasının mülakatınızın ahengine halel getirmemiş olmasını temenni ediyorum. “Cemaat dindarları”nın pek umurlarında olmadığı ve masonluğunu daima ayıplayarak zikr etdikleri Şeyhulİslam Musa Kazım Efendi veyā Şeyhulİslam Mustafa Hayri Efendiyi, Şeyhulİslam Mustafa Sabri Efendi ile karıştıran ve köpüren Osman Tiftikçi beyin “İslamcılığın Doğuşu” ve Cemalettin Efganinin türlü halleri hakkında mütalaa yürütmesi en nazikane ifadesi ile uygunsuz düşmüş. Mecmuānızı bol necāsetli ve tashīhli olarak tavsīf etmeniz sizin bileceğiniz iş. (http://yeni-harman.blogspot.com/) Soner Yalçın bey, 18.02.2008 de Hürriyetde neşr etdiği yazısında Mustafa Sabrī Efendiye mason demiş, 24.02.2008 de bir hafta sonra halt etdiğini anlayıp tashīh etmişdi.

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=8247786 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=8299240

Soner Beyin anladığını sizin de anladığınızı temennī ediyorum. Tashīhi benden, necaseti Osman Tiftikçi Beyden olsun.

6.1.1434

(İntişârı1. 21.11.2012)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir