Haram-metre
16 Şubat 2018
malatyanın VIP câmi’i ihtiyâcı
13 Mart 2018

hızlandırılmış şeyh yetişdirme kursları

hızandırılmış teşeyyûx kursları açıldı

Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD

 

İki hafta ‘arzında kerâmet göstermek, göz boyamak; şeyx gibi oturub kalkmak; avâmın gönlüne girmek; paraları cukka etmek; mercedes ve ferrârî sürmek; yedi koltuklu 4×4 de altı hûrî istihdâm etmek; vakıf kurmak; yalandan ağlamak ve kendini yere atmak; kravat bağlamak, milanoda elbîse seçmek; devletlûlerin elini ve eteğini öpmek, sarıkdan tavşan çıkarmak ve göz boyamak; suda yürümek, hevâda uçmak, az pilâvı çok etmek gibi klasik kerâmetleri, yapmadan yapmış göstermek içün lâzım olan sırrları bilmek; eslâfa ağız dolusu sövmek, tevâzû kılıfı altında kendini medh etmek; ğazetelere ve televizyonlara beyânât vermek; beyânât verirken kameraya bakmak ve elindeki bahalı kalemi sallamak; suratını meymûn kıçına benzetmek; dînler arası dialoğ, hoş-görü, boş-görü bahslerinde oturaklı kelâm etmek; resepsiyonlarda ‘arz-ı endâm etmek; jet-ski sürmek; hâsıl-ı kelâm, muâsır şeyx müsvettesi olmak içün lâzım olan daha bir nece halt, fenn, âdâb-ı muâşeret dersleri, en ehil nâmussuz, siyâsî, artiz, hırsız, bankacı, borsacı, illüzyonist, modacı, ğazeteci, televizyoncular tarafından, en münâsib fiâtlarla verilir. İki hafta sonra, verdiğiniz paralar size Allah Allah diyerek geri dönecek, sayısız kerâmetler gösteren hâline gelecek, etrâfında içi saman dolu mürîdleri pervâne bir zamâne cumhûriyyet şeyxi olacaksınız. Diplomalarımız CIA-MOSSAD tasdîkli olub bütün orta-şark vilâyetlerinde geçer.

Kursu ikmâl eden muteşeyyix efendilere müessesemizin hediyyesi olmak üzere iki de multi-purpose murîd veriyoruz. Bunlardan biri bulldog tiynetli bir şey’ olub kendinden şeyxine yan bakan tâlîblileri terbiyye etmek üzere istifâde olunabilir. Dîgeri, şeyxi yellense cezbeden kendini yere atmaya âmâde bir ‘âcâib mürîd olub, bunlardan bir ikisinin yola gelmeğe niyyeti olmayanların meclîsinde bulundurulmasının ne kadar fâideli olduğu der-kârdır.

Supervisionlu sâhibu’z-zemân, kutbu’z-zemânlık seminerlerimiz dolmuş olub gösterdiğiniz ‘alâka içün teşekkür ederiz.

Pek yakında:

Cihânın dört bir tarafından seçilmiş psikopat, psikiyatr, psikolog, siyâsî, ajan, hokkabâz, meddâh, şarkiyyâtcı, ğarbiyyâtcı, kabbalacı, inek-perest, xaç-perest heriflerin iştirâkı ile sâhibu’z-zemânlık supervisionunu temâmlamış, mürîd ‘adedi elli bini aşmış, kesesini kifâyet kadar doldurub holding açmış allahsızlar arasından seçeceğimiz 4 mel’ûndan birine mehdîlik kursu vermek xusûsunda ruhsât almış bulunuyoruz. Merâkla bekleyin.

 

Kaynak: https://hurufi.tumblr.com/search/haram-metre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir