hızlandırılmış şeyh yetişdirme kursları -hızandırılmış teşeyyûx kursları- açıldı
27 Şubat 2018
‘asrî mezarlıkda digital hûrîler
31 Mart 2018

malatyanın VIP câmi’i ihtiyâcı

Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD

 

Malatyanın en büyük ve en vâcib ihtiyâclarının başında, bir VIP câmi’inden mahrûm olması zikr edilmelidir. Böyle bir câm’i bulunmadığı içün kendini VIP den sayan bir çok mahallî zengin, bürokrat ve olduğu kadar aristokrat zevât, nemâz kılmıyorlar. Hattâ bu zevât cumâ nemâzlarını da evlerinde kılıyorlar veyâ ölmeden ölü hükmünde oldukları içün -bir nâmussuz müftü müsvettesinden aldıkları fetvâ ile- ıskât-ı salât niyyetine beş-altı fakîre nemâz başına bir imam maaşı vermek sûretiyle işlerini görüyorlar. Netekim rivâyete göre; İslâma, vatana, millete hizmet etmelerine mâni’ olmasın diye bu kudurmuş VIPler, oruçlarını da parayla tutdukları adamlara tutturuyorlarmış.

Böylece ne içün malatya belediyyesinin yanında kalan, Müslimân işcilerin helâl  paraları ile dikilmiş, böyük şehire yakışmayan mescîdin yıkılması gerekdiği anlaşılır. Malatyanın en helâl paraları ile ve en mütevâzî, en şanlı, en takvâlı mescîdi olacak yeni belediye ulu câmi’inin bu mühimm ihtiyâcı karşılayacağına şübhemiz yokdur. Alttan ısıtmalı olmayan yerde nemâzmı kılınır? İnsanın, havalandırması var diye nemâz kılmayacak olsa bile girmek isteyeceği havadâr mescîdlerde nemâz kılmak istemesinde ne beîs var? Kerpiç abbas efendi mescîdinin tahrîbi vesîlesi ile dinlediğim sefîhler, lâik oldukları mescîdlerde yatıp kalksınlar.

 

Kaynak: https://hurufi.tumblr.com/post/139722514043/haram-metre

(İntişârı: 21.02.2016)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir