Al Sana Hakikat, Al Sana Rüya
9 Nisan 2012
Merhamet
24 Temmuz 2012

Yahudinin pompaladığı, İttihat ve Terakkî mason ve eşkiyalarının körüklediği, kavurucu, yakıcı yıkıcı, kül edici, Sam Yeli son Osmanlı çınarı,

SAMYELİ

İbrâhîm Selçuk GÜLŞENÎ

 

Yahudinin pompaladığı, İttihat ve Terakkî mason ve eşkiyalarının körüklediği, kavurucu, yakıcı yıkıcı, kül edici, Sam Yeli son Osmanlı çınarı, bütün bir Müslüman tebâ’nın Halifesi olan Cennetmekân Abdü’l-Hamid Hân’ı kökünden, yerinden, yurdundan söküp attıktan sonra hiç bir barınağı, sığınağı kalmayan mü’minler başsız ve kimsesiz ortada kalıp, gelecek her türlü iklim felâketlerini beklerken, Cumhuriyet’le gelen korkunç kuraklık, kapanması çok güç çatlaklar hûsule getirmiş, bu çatlaklar binlerce mü’mini yutmuş, ayakta kalabilenler ise içten ve dıştan, maddeten ve ma’nen tahribâta uğramış, ruhlar ve mîzaçlar bozulmuş, genlerle oynanmış, hor görülmüş, itilip kakılmış, enselerinde bozalar pişirilmiş ve bütün bu yapılanları bu millet yutmuş…  İşte, T.C.’de yaşayan bu millete, Cenâb-ı Allah (Azze ve Celle) ne rahmet bulutlarını ne de rahmet yağmurlarını göndermiş.

Aç bîilaç bekleşirken iyice çürümeye, erimeye, kokmaya başladıkları bir sırada, Amerika’dan başlayıp, İngiltere üzerinden, Vatikana uğrayarak T.C.’ye kadar ulaşan, Hoşgörü ve Diyalog’la karışık ılımlı İslâm yağmurları çisi çisi yağarken bu sahte ve şeytan ikliminden medet ummaya koyulmuşlardır. Bir taraftan bütün dünya üzerinden dakikada binlerce kilometreye varan sür’ât ve şiddetle önüne kattığı devlet ve devletçikleri silip süpürerek gelen, Demokrasi  tsunamisi ortalığı küfür ve şirk bataklığına çevirirken, zavallı T.C. çömez ve çömezcikleri de mâalesef bu Demokrasi pisliğinden bîhaber kendilerini bu küfür anaforuna atmanın peşindedirler.

İnsanlık gerçekten kurtuluşa talipse ki buna mecbur, o zaman hakiki kurtuluşun ancak ve ancak, Ehli Sünnet vel Cemaât’in ruhları ve kalbleri dirilten ebedî ve ezelî, sonsuz iklimi İslâm’ı tercih etmelerinden başka çareleri yoktur vesselâm!…

 

 

(İntişârı: 14.05.2012)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir