Süvârî
17 Eylül 2017
Kavâid-i Aşere…
Ahyed HÂLİDÎ
7 Ekim 2018

MÜSLÜMÂN ÇOCUĞUYUM


Ahyed HÂLİDÎRabbim Allâh’dır benim,
Peygamberim Muh...ed!
O’na selâm ederim;
Şefâat'ı müeyyed...

Peygamberim getirdi,
Dînini Allâh’ımın!
Şerîat'ı bildirdi;
Sonu geldi putların...

"Dînim İslâm’dır" derim,
Kıblem kudsî Beytullâh!
Kitâb Kur’an-ı Kerîm;
Gönderdi onu Allâh!

Kânûndur Kitâbımız,
Dünyâ-Ukbâ içinde...
Fedâ olsun cânımız,
Şehâdet var kalbimde...

Şükür Ehl-i Sünnetim,
Severim tüm ashâbı!
Vardır dînim, mezhebim;
Bu yol çizer âdâbı...

İ’tikâdda mezhebi,
Mâturîdî bilirim!
Ameldeki edebi;
Hanefî’den derlerim...

İmâm-ı A’zam bağlar,
Beni Rabb’e, Rasûl'e...
Kitâb, Sünnet hep yaşar,
Yürürse müctehidle...

Ahlâk ve tasavvufda,
Nakşîlik gönlümüzde!
Yâ Rabb! Herşey rızânda;
Îmân ver son nefesde...

_____________________

1.4.1993 J.-W.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir