Etfâl
16 Eylül 2017
Müslüman Çocuğuyum
21 Eylül 2017

SÜVÂRÎ


Ahyed HÂLİDÎSüvârî îmânla, tevzi’de helâl,
Yarasalar görmez, sağır duyamaz!
Cemâatdadır sır, kalbdedir hilâl,
Pis para kulları, helâl tadamaz!

Hakk içün ticâret, değildir kolay,
Bu maskeli sahte, her yerde alay!
Varsa istikâmet, ukbâda saray,
Dünyâ’daki âlâm, heder olamaz...

Süvârî seferde çeker meşakkat,
Durduramaz yollar, tutamaz sâat!
Hakk yolda süvârî, bulur bin tâkât,
Beytülmâl ni’meti, ucuz bulunmaz!.

Süvârî rüzgârdır, Hamburg, Berlin’e,
Frankfurt Dortmund’la, uzanır Köln’e.
Belçika, Hollanda, her seferine;
Salât ü selâmsız adım atamaz...

Küheylândır altda, Arafat-Burak,
Döner bütün çarklar, hakka koşarak,
Süvârînin azmi, bin engel aşmak;
Mukaddesdir hedef, aslâ duramaz...

Geldi “Allâhverdi” Hakk’ın lûtfuyla,
Biavnillâh sildi, dıykı sırayla!
Oruç, Hayber, Sünnî, Rabbe duâyla;
Kuşatdı düveli, hasûd uslanmaz!

Yâ Rabb! Süvârîye bahşeyle imdâd,
Lûtf u keremin çok, imkânsız ta’dâd!
Dü cihânda olsun! Ni’metin bîhâd;
Yol senin, mülk senin, budur son niyâz...

________________________________
30.10.1985 Hameln

İntişârı: 08.10.2011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir