ashab-yıldızlar
Ashabı Kiram Ve Bilhassa Hazreti Muaviye Hakkında
28 Haziran 2017
Deve İdrarı Hadisinin İzdüşümü: Klinik mi Hadarilik mi?
1 Temmuz 2017

Dâru’l-Harb ve Dâru’l-İslâm

Esseyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri

Dâru’l-harb diye, ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı memâlike denir. Ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı ülke ister müslümân ister müslümândan gayri kimselerle meskûn olsun dâru’l-harbdir.

Ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olduğu yerler dâru’l-İslâmdır. Ahâlî gerek müslim ve gerek gayrimüslim olsun.

Bu cereyândan murâd, mehâkim ve hukûmetce olan cereyândır. Yoksa eşhâs beyninde cereyân-ı ahkâma bu bâbda hüküm yokdur. Zîrâ şahs-ı müslim her ne zamân ve mekânda olursa olsun ahkâm-ı Şer’iyye ile âmil olmasına bir mâni’ yokdur.

(Sevânihu’l Efkâr ve Sevâmihu’l Enzâr)

Kaynak: www.buyukveli.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir