Söyletmen, Vurun!
24 Haziran 2017
mezhebsiz mevdûdî
Mevdûdî
26 Haziran 2017
Dedim-Dedi

DEDİ – DEDİM

Merhûm Üstad Necib Fazıl

 

Dedi:
— Oldum olası yolunu, hedefini, gayesini bile bile Halk Partisinden yana olmak?…
Dedim:
Küfür!…
Dedi:
— Birbirine düşman bâtıllar arası, düzelmeye ve hakka yanaşmaya en yakınını tepeleyip en uzak olanına ve küfrü ilk başlatana desteklik etmek ve onun hükümetinde ortaklığı kabul etmek?…
Dedim:
Küfür!…
Dedi:
— Partisine rey vermeyenleri İslâm dışı göstermek ve kendisine peygamber diyenlere tebessümle cevap vermek?…
Dedim:
Küfür!…
Dedi:
— Tanzimattan başlayarak Mustafa Reşit Paşa çizgisi üzerinde zuhur edici ve küfür bayrağını meydan yerine dikici devrimbazları sevmek ve savunmak?…
Dedim:
Küfür!…
Dedi:
— Allaha (hâşâ) dünyadan tahliye dâvası açarcasına O’nu yeryüzüyle alâkasız bilmek?…
Dedim:
Küfür!…
Dedi:
— Kur’an’ın Türkçe, verginin zekât olabileceğini sanmak?…
Dedim:
Küfür!…
Dedi:
— Şeriat bütününün en küçük cüz’ünü hafife almak?…
Dedim:
Küfür!…
Dedi:
— Küfre ait bir alâmeti bile bile benimsemek ve herhangi bir çeşidiyle küfre rıza göstermek?…
Dedim:
Küfür!…
Dedi:
— Ya bir kâfire mümin ve mümine kâfir gözüyle bakmak?…
Dedim:
— O da küfür, o da küfür!…

 

[Rapor 8/ Sayfa 27-28/ 1980 Tab’ı]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir