“İslâm Kadınlarının Hürriyeti Erkeklerden Daha Ziyadedir!”
14 Şubat 2012
İkrâh-ı Mülcî ve İkrâh-ı Gayr-ı Mülcî Hâlinde Kelime-i Küfrü Söylemek
1 Eylül 2017

“KÂFİRLER CEHENNEMDE EBEDÎ KALICIDIRLAR!”

 

 

 

Şu muhakkak ki Allah kâfirleri lâ’netlemiş ve onlara bir çılgın ateş hazırlamıştır. (Ahzâb/64)

Onda muhalled kalırlar ve ne bir veliy bulabilirler ne de bir nasîr (Ahzâb/65)

[ Elmalılı Muhammed Hamdi Efendi ]

***

Şüphe yok ki, Allah kâfirlere lânet etmiştir ve onlar için bir şiddetli ateş hazırlamıştır. (Ahzâb/64)

Orada ebedîyyen kalmaları mukadderdir, ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulamayacaklardır.  (Ahzâb/65)

[ Ömer Nasûhi Efendi ]

*****

 

Merhûm Muhammed Vehbi Efendi Hazretleri:

“HULÂSATU’L-BEYÂN FÎ TEFSÎRU’L-KUR’AN”

(Cild: 11 sahife: 4474-4475)

(Ahzâb/64):

 

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

 

“Allâhu Teâla izzet-i huzûrundan tardla kâfirlere la’net etti ve ebeden Cehennem’de kalıcı oldukları halde onlar için Cehennem ateşini ihzâr etti.”

 

(Ahzâb/65):

خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِیًّا وَلَا نَصِيرًا

 

“Kâfirler kendilerini Cehennem’den kurtaracak bir dost ve yardımcı bulamazlar. “

 

Ya’ni; kıyâmeti ta’cîl edenler âkıbeti bilmediklerinden ta’cîl ederler, yoksa kıyâmette başlarına geleceği bilseler ta’cîl etmezler. Zira; Allâhu Teâlâ kâfirleri rahmetinden uzak kılmakla la’net ettiği gibi, onlar için ebedî Cehennem ateşini hazırladı. Halbuki kâfirler ateşten kurtaracak bir dost ve yardımcı da bulamazlar. Şu halde ta’cîl etmeleri başlarına geleceği bilmemelerindendir.

 

(İntişârı: 16.01.2012)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir