2) Ahkâm-ı İ’tikâdiyye
4 Haziran 2017
4) Zât-ı Akdes-i İlâhî
27 Eylül 2017

USÛL-İ İSLÂM VE ESÂS-I ÎMÂN

 

İ’tikâdiyyâtın ya’ni îmân edilmesi lâzım olan mesâilin usûl-i icmâliyyesi altıdır:

(1)   Allâhu Teâla Hazretlerinin zât-ı mukaddes ve sıfât-ı sübhâniyyesine

(2)   Meleklerine

(3)   Kitablarına

(4)   Peygamberlerine

(5)   Kaza ve kader-i ilâhî’ye

(6)   Âhiret gününe inanmakdır.

 

[Mir’atü’l-İslâm, Büyük Şehid İskilibli Muhammed Âtıf Hoca, 1332 Baskı, sh:7]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir