36) Ten’îm, Azâb, Zağta-ı Kabr
2 Mayıs 2021
38) Alâmet-i Kıyâmet
9 Mayıs 2021

BA’DE’L-MEVT RÛHLARIN MAHALLİ

 

Yukarıda beyân olunduğu vechile rûhlar bedenlerinden çıkdıkdan sonra mü’minlerden mutî’ olanların rûhları arş-ı a’lâya getirilüb amelleri (İlliyyîn)e yazıldıkdan ve kâfirlerin rûhları (Siccîn)e yazıldıkdan sonra suâl olunmak üzere kabre iâde olunurlar ba’dehu mü’min-i mutî’lerin rûhları arş-ı a’lâda olan makâm-ı mahsûslarına ve kâfirlerin rûhları da cehennem hücrelerinden bir mahalle getirilür ve tâ kıyâmete kadar orada sâkin olurlar fakat mü’minlerden büyük günâh işleyenlerin rûhları ne cennetde ve ne de cehennemde değildir çünki İbn-i Abbâs Hazretleri diyor ki (Âlem-i berzahda bir sınıf insanlar vardır ki ne cennetde ve ne de cehennemdedir) müşârun ileyh hazretlerinin bu kelâmlarındaki (kavim) ile murâd mü’minlerden büyük günâh işleyenler olsa gerekdir.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 53-54]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir