34) Âlem-i Berzah
24 Nisan 2021
36) Ten’îm, Azâb, Zağta-ı Kabr
2 Mayıs 2021

SUÂL-İ KABR

 

Rûh cesede veyâ cüz’lerine bâlâda beyân olunduğu vech üzere iâde olundukdan sonra ölülere suâl sormağa ve azâb etmeye müekkel olan Münker ve Nekîr melekleri nev’inden iki melek gelür (Tanrın kimdir, Peygamberin kimdir, Kitâbın nedir, Kıblen neresidir) diye suâl ederler. Eğer o kimse mü’min ve mutî’ ise (Tanrım Allâhu Teâlâ’dır Peygamberim Hazreti Muhammed’dir, Kitâbım Kur’ân-ı Kerîm’dir, Kıblem Ka’be-i Şerîf’dir) diye cevâb verir.

Ve eğer fâsık veyâ kâfir ise cevâba kâdir olmayub hayretler içinde şaşırır kalır.

Ulemâ-yı kirâmdan ba’zıları (Kabir suâli bi’l-umûm benî beşere âm ve şâmildir) demişlerse de (İbn-i Hâcer Askalânî) Hazretleri (Kabir suâli umûmî değildir Peygamberân-ı İzâm Hazerâtına, sıddîk olanlara, şehîdlere, her gece Sûre-i Mülk’ü okumaya müdâvim olanlara, öleceği zaman Sûre-i İhlâs okuyanlara, çocuklara kabir suâli yokdur) buyurmuşlardır.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh: 50-51]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir