10) Semi’
27 Ekim 2018
12) Kelâm
21 Şubat 2021

BASAR

 

(BASAR) Hakk Teâlâ’nın görmesi olmak demekdir Cenâb-ı Hakk (BASÎR)dir ya’ni görmelik şânından olan her şey’i görür hattâ karanlık gecede kara karıncanın kara taş üzerinde yürüdüğünü görür ve ayağının tıkırtısını işidir görmesi dahî bizim gibi göz ile değildir gözden münezzehdir belki A’nın görmesi zât-ı pâkinde olan bir sıfat iledir Hakk Teâlâ’nın görme ve işitme sıfatı ezelîdir, kadîmdir ya’ni sonradan olma değildir. Cenâb-ı Hakk’ın görür ve işidir olduğunu isbât içün deriz ki: Görme ve işitmenin zıddı körlük ve sağırlıkdır bunların insanlarda bulunması noksanlık olduğu gibi Hâlık Teâlâ’da bulunması dahî noksanlıkdır, kusûrdur Cenâb-ı Hakk ise cümle noksanlardan, kusûrlardan berîdir binâenaleyh görür ve işidir olması lâzımdır.

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh:13]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir