Çirkin Huyu Teşhîr Edin
27 Ekim 2018
Gerçek Muhabbet Ve Şer’î Delilleri
19 Kasım 2018

KUR’ÂNI RE’Yİ İLE TEFSİR EDEN KÂFİR OLUR!

 

Garaz, hırs, teşehhî[1] kalb ü aklı sislendirir, çeşm-i basîreti şaşı yapar. Ya hiç göstermez veya çatal gösterir. Bunun için ilm-i dînde teşehhîden tecerrüd[2] şart-ı a’zamdır.

“- Kur’ânı re’yi ile tefsîr eden kâfir olur.”

Hadîs-i Şerîfi de bunu nâtıkdır.

 

( KAYNAK: Elmalılı Merhûm Muhammed Hamdi Efendi, Hakk Dîni Kur’ân Dili (Tefsîri), cild 1 sahife 88  1936 tab’ı )

 

[1] Teşehhî: hırsla istemek, iştahlanmak

[2] Tecerrüd: sıyrılma, ayrılma

 

مَنْ  فَسَّرَ الْقُرْاٰنَ  بِرَأ۫يِهِ  فَقَدْ  كَفَرَ

İntişârı: 02.11.2018 / 12:08:11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir