Dîn Kardeşiyle Üç Geceden Ziyâde Dargın Bulunmak
14 Haziran 2019
Emânete Riâyet Ve Hıyânetlik
28 Haziran 2019

HASTALIKLAR ALLÂH AZÎMÜ’Ş-ŞÂN TARAFINDAN HEDİYELERDİR

 

“Hastalıklar, Allâh Azîmü’ş-şân tarafından kul için hediyelerdir.”

 

(Deylemî, Künûzü’l-Hakâik)

 

İzâh: Biz insanlar Cenâb-ı Hakk’ın birer kulu olmakla müftehîriz. Bizlere vakit vakit ba’zı hastalıklar, sıkıntılar ârız olur. Bunların zuhûru birer hikmete müsteniddir. Biz bunları sabr ile karşılar, kurtuluş çâresini Allâhü Teâlâ’dan niyâz edersek kendi aczimizi, ubûdiyetimizi i’tirâf etmiş, bunun netîcesinde de bir nice maddî ve mânevî mükâfatlara namzet bulunmuş oluruz. Bu cihetle bu gibi ârızalar birer atiyye-i Subhâniyye mahiyetinde bulunmuş olur.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 34. Hadîs-i Şerîf, Sh;25]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir