2012 Kavurma Bayramı
26 Ekim 2012
1434 Qavurma Bayramı (15 ekim 2013U salı), 1434 Qurban Bayramı (16 ekim 2013U çarşanba)
15 Ekim 2013

10 temmuz 2013/29 receb 1434 à 11 hazîran 2013/1 şa’bân 1434

ب

1434 Ramezânının başlanğıcı beyânında

Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD

I.

Türkiyede 1434 ramezânının 11 temmûz 2013 de başladığı haqqında

10 temmuz 2013/29 receb 1434 à 11 hazîran 2013/1 şa’bân 1434

RESİM

Hilâlin çıplaq gözle türkiyeden görünülebilirliği kriterleri muvâcehesinde, türkiyede hilâl 10 hazîran 2013 de görülür ve , şa’bânın 11 hazîran 2013 de başlar. 1 şa’bân 1434/11 hazîran 2013 olduğuna göre.  30 şa’bân 1434, 10 temmûz 2013 e teqâbül eder.

10 temmuz 2013/30 şa’bân 1434à 11 temmuz 2013/1 ramezân 1434

RESİM

Hesâba nazaran türkiyede ramezân hilâli şa’bânı otuza tamamladıqdan sonra, 11 temmûz 2013 perşenbe günü ramezâna niyyet etmek gerekir. Ru’yete göre türkiyede 1 ramezân 1434, 11 temmûz 2013 perşenbedir.

II.

1434 şa’bânının hesâbî ta’yîni haqqında

1.

8 hazîran 2013/28 receb 2013

RESİM

2.

9 hazîran 2013/29 receb 2013

RESİM

3.

10 temmuz 2013/29 receb 1434 à 11 hazîran 2013/1 şa’bân 1434

RESİM

Hilâlin görünülebilirlik sâhaları gösteriyor ki türkiyede hilâlin gözle ru’yeti ancaq 10 hazîranda mümkîndir. 9 hazîranda afrikada ve amerikada şa’bân hilâlinin ru’yeti mümkîn olmuşdur. Faqat bu rivâyetler bizim içün şer’an ne ifâde eder? RasûlUllah -muhal farz- bu gün yaşıyor olsa ve kendi günündeki şeriatla ‘amel ediyor olsa idi, arabistânda hilâl ancaq 10 hazîran da görülebileceği içün, 11 hazîran 2013 de şa’bânı saymaya başlardı.

III.

1434 ramezân hilâlinin hesâbî tesbîti haqqında

1.

8 hazîran 2013/ 28 şa’bân 1434

RESİM

2.

9 hazîran 2013/ 29 şa’bân 1434

RESİM

3.

10 temmuz 2013/30 şa’bân 1434 à 11 temmuz 2013/1 ramezân 1434

RESİM

Hilâlin görünülebilirlik sâhalarına nazaran 9 temmuz 2013 de‘arabistânda hilâl görülebilir. Buna istinâden ‘arablar 10 temmuz 2013 de ramezâna başlayabilir. Faqat biz ancaq 10 temmuz 2013 de görebiliriz ve bu sebebden şa’bânı, -11 hazîran dan i’tibâren saymaya başladığımız içün- 30 a temâmlar ve 11 temmuz 2013 de ramezâna niyyet edebiliriz.

IV.

Ne içün diyânet işlerinin hesâbının bâtıl olduğu haqqında

Diyânet işlerinin ictihâdına nazaran şu haritada görülen manzara türkiye içün delîl olmak üzere kâfîdir:

8 temmuz 2013/28 şa’bân 1434 [diyânet işleri mezhebince ramezânın başladığı aqşam]

RESİM

Bütün arabistân ve kıt’alarda hilâlin ru’yet edilemeyeceği –hesâbca- kat’î olan bir günde, polonezyada hilâlin görülmesi ihtimâline binâen oruç tutturan bu lâubâli adamların dîninden, Allah bizi uzak eylesin. –Muhal farz- RasUlullah aleyhisselâtu vesselâm hazretleri yaşıyor olsa ve devr-i seâdetlerinde ‘amel etdikleri prensiplerle ‘amel ediyor olsalar, arabistânda hilâl görülmediği i’tibârla ramezâna başlamayacaqlardı. Faqat bunlar başlıyor! La’netUllahi ‘aleyhim ecmaîn.

Allahu a’lem bissavâb

muhammed reşâd

29 şa’bân 1434/ 9 temmuz 2013 salı

[A]hilâl çıplak gözle kolayca görülebilir

[B]şâyet hava şartları mükemmel ise hilâl görülebilir.

[C]optik cihazlar vasıtası ile hilâl bulunabilir.

[D] ancaq optik cihâzlar vâsıtası ile hilâl görülebilir.

[siyâh sâhâ] hilâl görülemez

(İntişârı: 09.07.2013)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir