Seçim!
Ahyed HÂLİDÎ
29 Mart 2019
Ha Cüderi Ha Virüs!
8 Mayıs 2020

HADÎS-İ ŞERÎF MEÂLİ:


Hârisü’l-Eş’arî, Rasûlullâh Aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu rivâyet etmektedir:

“Ben size beş şeyi, cemâati, dinleyib itâat etmeyi, hicreti ve Allâh yolunda cihâd etmeyi emrediyorum. Kim cemâatdan bir karış dışarı çıkar ise, muhakkak boynundan İslâm bağını çıkarıb atmışdır. Ancak geri dönmek müstesnâ… Kim câhiliyyet çağrısı ile da’vetde bulunursa, o, oruç tutsa, namaz kılsa, kendisini müslüman sanmış olsa bile cehennem halkındandır.” 

(Ahmed İbn-i Hanbel, Müsned c.4, s.130)

(El Ehâdîsü’l-erbaûn fî vücûb-i tâati emîri’l-mü’minîn, sh. 33, Yûsuf Bin İsmâil Nebhânî -1312 Beyrut)

 

BEŞ EMİR

 

Ahyed HÂLİDÎ

 

“Âmirukum bi hamsin!” buyurur son Peygamber,

Bu beş emre mü’minîn, O Zîşân’dan seferber!

Birincisi CEMÂAT, bu ki olmak tam birlik,

İkincisi DİNLEMEK, o zaman da BAŞ dimdik…

 

Sonra da İTÂAT ki, emre uysun fi’liyyât,

Nefse hoş gelmese de, emre ruhdan sadâkat…

Keyfe hoş gelen emre uymak ma’rifet değil;

Hele “BAŞINI” eğip, nefsine sunan, sefîl!

Dördüncü emir HİCRET.. Şer’an müsâid yere,

Ve son emirse CİHÂD.. Hakk yolunda her ere…

 

Kim bir karış çıkarsa, dışarı cemâatdan;

Muhakkak o fırlatır DÎN bağını boynundan…

Ancak cemâatına, geri dönmek müstesnâ,

Yürekden pişmanlıksa, tevbedir Yaradan’a…

 

Her kim, nâsı çağırsa, câhilîce da’vetle;

Kadîm yunandır hâkim, bu partili halvetle!

Cehennem halkındandır, o oruç tutsa hattâ;

Namaz kılıb kendini, müslümân sansa hattâ!

Câhiliyyet şirkini, bugün hortlatdılar da,

Kizb terörü altında, arz boğuldu fesâda…

 

Tek çâre, c e m â a t ı fedâice ikâme,

Nehr olub akmak hemân, istiklâl denizime!.

Seriyyeden başlayıb, takım, tabur yükselmek;

Alayları orduya, bağlayıb ilerlemek…

Gökden inmez İMÂMET, olacak mutlak usûl;

Teferrüd yok dinde hiç, üçü dört yapanı bul….

____________

29.5.1993 Jülich

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir