7) İlim
4 Eylül 2018
9) İrâde
24 Ekim 2018

KUDRET

 

(KUDRET) Hakk Teâlâ’nın kuvveti olmak demekdir Cenâb-ı Hakk mümkin olan her şey’e her vechile (KÂDİR)dir ya’ni diler ve isterse bu gökler ve yerler gibi nice bin yerler ve gökler yaratmağa, bu yerler ve gökleri yok etmeğe ve tekrâr var etmeğe kâdirdir ve bütün dirileri öldürmeğe ve ölüleri diriltmeğe, taşı ağaç, ağacı taş yapmağa, taşı, ağacı, söyletmeğe, yürütmeğe ve dağları, denizleri altun ve gümüş kılmağa ve bir kulunu bir saatde şarkdan garba, garbdan şarka iletmeğe ve bir saatde yeryüzünde yedinci kat göğe getirüb gerü getirmeğe kâdirdir..

Bunları yapmakda hiç güçlük çekmez, zahmet duymaz, kudret ve kuvveti kadîmdir, ezelîdir, ebedîdir ya’ni sonradan olma değildir ve bundan böyle de tükenmek ve azalmak ihtimâli yokdur Hakk Teâlâ’nın âlim olduğunu isbât içün yukarıda söylediğimiz delîl (KÂDİR) olduğunu dahî isbât eder bu bâbda başka delîle hâcet yokdur.

 

[Büyük Şehîd İskilibli Muhammed Âtıf Hocaefendi, Mir’atü’l-İslâm, 1332 Baskı, sh:10-11]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir