Küçüklere Merhamet, Büyüklere Ta’zîm
3 Haziran 2020
Sabır Acı Semeresi Tatlıdır
19 Haziran 2020

RASÛL-İ EKREM (ALEYHİSSELÂM)

SALEVÂTA MUKÂBELE EDER

 

“Bir müslümân benim üzerime selâmda bulundu mu Allâhü Teâlâ nutkumu bana iâde buyurur, tâki ben de o müslümâna iâdeten selâmda bulunayım.”

(Ebû Dâvûd, Câmiu’s-Sağîr)

 

İzâh: Rasûl-i Ekrem Efendimize selât ü selâmda bulunmak bizim büyük bir vazîfemizdir. Biz bu sûretle o kutsî fıtret peygamberimiz olan muhabbet ve merbûtiyetimizi ibrâz etmiş oluruz. Kabr-i saâdetinde bir uhrevî hayâtı hâiz olan Rasûl-i Âzam Hazretleri de ümmetinden kendisine selât ü selâmda bulunan zâta selâmet temennîsiyle mukâbelede bulunur, bunun için mübârek nutuklarını taraf-ı ilâhîden kendisine iâde buyrulur. Artık selât ü selâma devâm etmeliyiz. Böyle bir mukâbeleye nâiliyet ne büyük bir devlettir. (Sallallâhü aleyhi ve sellem.)

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 360. Hadîs-i Şerîf, Sh;228, 229]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir