Allâhü Teâlâ Ümmetimi Ancak Hidâyet Üzre Toplamıştır.
Hadîs-i Şerîf
18 Nisan 2019
Mü’minlerin Dereceten En Fazîletlisi…
3 Mayıs 2019

DİLİNİ MUHÂFAZA ET

.

“Dilini muhâfaza et lüzûmsuz şeyler söyleme.”

(İbn-i Asâkir, Câmius-sagîr)

İzâh: İnsan lisânına hâkim olmalıdır. Çünkü: lüzûmsuz lâkırdılar, insanın kıymetini düşürür, kendisini çok kere günâha sokar, mes’ûl bir hâlde bırakır.

Bir Arap, şâiri diyor ki:

Vemâ nedimtü alessükûtî merreten,
Velekad nedimtü alelkelâmi mirârâ.

Yani; Ben sükût ettiğimden dolayı bir kere olsun nâdim olmadım, fakat söylediğim sözlerden dolayı defeat ile nedâmet ettim. Pişmân oldum.

Binâenaleyh insan evvelce düşünmeli, ona göre söylemelidir. Sonra nedâmet fayda vermez.

[500 HADİSİ ŞERİF, ÖMER NASÛHİ BİLMEN, 50. Hadîs-i Şerîf, Sh;37]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir